Hallituksen esitys TEM/2020/74

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.5.2020 10.40

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä

HE 67/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Antti Neimala, Osastopäällikkö p.+35 8295047039
Asia

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä. Malli koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä osasta. Yrityksellä on mahdollisuus hakea tukea työntekijöiden työllistämiseen yrityksen toiminnan käynnistymisvaiheessa. Toinen osa liittyy eduskunnan edellyttämään toiminnan rajoitusten kohtuulliseen hyvittämiseen. Tarkoituksena on tukea ravitsemisyrityksen kykyä hoitaa joustamattomia kustannuksiaan.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä (RV)
Vaikutukset
Lakisääteinen toiminnan rajoittaminen on vaikuttanut ravitsemisyritysten liiketoimintaan voimakkaasti. Eduskunnan edellyttämin tavoin esityksellä hyvitetään ja lievennetään aukiolorajoitusten vaikutuksia. Valtion vuoden 2020 III lisätalousarvioesityksen momentille 32.30.31 Ravitsemisyrittäjien tukeminen (arviomääräraha) on esitetty myönnettäväksi 123 000 000 euroa lain mukaisesti käytettäväksi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen