Hoppa till innehåll

Regeringen stöder företag under coronaviruskrisen – nytt finansieringsprogram för medelstora företag

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 3.4.2020 10.27 | Publicerad på svenska 3.4.2020 kl. 16.34
Pressmeddelande

Regeringen försöker genom olika åtgärder säkerställa att företag ska kunna fortsätta bedriva lönsam verksamhet också efter coronaviruskrisen. Företagen erbjuds såväl direkta företagsstöd som borgen för lån. Den nyaste åtgärden är att statens kapitalinvesteringsbolag Tesi startar ett nytt finansieringsprogram för medelstora företag den 14 april 2020. Staten riktar 150 miljoner euro till programmet.

Fredagen den 3 april 2020 gav regeringen en översikt över coronavirusläget som fokuserade på stödet till företag.

– Staten har reagerat snabbt på coronaviruskrisen genom att höja Finnveras fullmakter och företagsstöden i bidragsform i den första tilläggsbudgeten för 2020. Bankerna har ökat sin finansiering, men utöver dessa åtgärder behövs också kapitalinvesteringar. Tesis nya program möter detta behov, säger näringsminister Mika Lintilä.

Tesis nya program investerar i företag med svårigheter på grund av coronaviruset

Statens kapitalinvesteringsbolag Tesi startar ett finansieringsprogram för att säkerställa att företag som hamnat i tillfälliga ekonomiska svårigheter på grund av coronaviruset ska kunna fortsätta sin verksamhet. Målet är att sunda förtag inte ska gå i konkurs till följd av denna exceptionella kris som drabbat företagen oberoende av deras affärsverksamhet.

Programmet ska investera i företag som har förutsättningar att klara sig igenom de ekonomiska utmaningarna med hjälp av tilläggsfinansiering. Programmet kompletterar Tesis tidigare offentliggjorda finansieringsberedskap och höjer insatserna för att lösa företagens likviditetsproblem.

Programmet är tidsbundet och erbjuder snabb hjälp till företagens likviditetsproblem. Genom programmet finansieras medelstora företag som har en betydande sysselsättningseffekt och omsättning i Finland (förtag med en omsättning på minst 10 miljoner euro och minst 50 anställda, vars verksamhet har var lönsam före krisen och som har förutsättningar att vara lönsam också i framtiden). Investeringsbeloppen kommer ligga på 1–10 miljoner euro.

Finansieringen kan sökas på Tesis webbplats från och med den 14 april 2020. Då publicerar Tesi också noggrannare information och anvisningar.

En miljard euro till direkta företagsstöd, Finnvera går i borgen för lån till företag

Kommunerna, NTM-centralerna och Business Finland beviljar direkta företagsstöd till företag vars affärsverksamhet försvårats på grund av coronavirusläget. Regeringen har fattat beslut om stöden som en del av tilläggsbudgeten för 2020.

Ensamföretagare kan ansöka om stöd från kommunen. För dessa stöd har det reserverats 100 miljoner euro. NTM-centralerna beviljar stöd till små företag som drabbas av störningar på marknaden och i produktionen på grund av coronaviruset. Det har reserverats 200 miljoner euro för dessa stöd.

Business Finland riktar stöd till små och medelstora företag samt midcap-företag vars affärsverksamhet lider på grund av störningarna på marknaden och i produktionskedjan. För dessa stöd har det reserverats 700 miljoner euro.

Statens specialfinansieringsbolag Finnvera går i borgen för nya lån som beviljas företag. Genom Finnveras borgensförbindelser möjliggör regeringen tilläggsfinansiering på 10 miljarder till företagen.

Företagare har rätt till utkomstskydd för arbetslösa, flexibilitet i permitteringar

Regeringen föreslår att företagare temporärt ska kunna få arbetsmarknadsstöd på grund av den plötsliga och överraskande nedgång i efterfrågan som coronavirusepidemin har orsakat. Målet är att trygga företagarnas utkomst.

Regeringen lämnade propositionen till riksdagen den 2 april 2020. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. Efter det kan också företagare ansöka om arbetsmarknadsstöd, vilket de inte varit berättigade till förr. Företagare kan anmäla sig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån redan innan lagen träder i kraft.

Företagens anpassning stöds också genom att anmälningstiden för permitteringar och samarbetsförhandlingarnas längd tillfälligt förkortas. Dessa lagändringar gäller 1.4.–30.6.2020. Arbetsgivaren ska informera arbetstagaren om permitteringen minst fem dagar innan den börjar. Tidigare var gränsen 14 dagar. Samarbetsförhandlingar om permittering förkortas från nuvarande sex veckor eller 14 dagar till fem dagar. Därtill kan arbetsgivaren permittera en arbetstagare i ett anställningsförhållande för viss tid under samma förutsättningar som en arbetstagare med ett arbetsavtal som gäller tills vidare.

Ytterligare information:
Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7213
Petri Peltonen, understatssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3662
Ilona Lundström, avdelningschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3662
Eeva Vartio, regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7082 (företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa)
Tarja Kröger, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8937 (arbetslagstiftning)

Tillbaka till toppen