Toimintaohjeita yrityksille koronavirustilanteessa

Koronavirusepidemialla on merkittäviä vaikutuksia yritystoimintaan. Hallitus pyrkii eri toimenpiteillä turvaamaan sen, että yritykset pystyvät jatkamaan toimintaansa kriisin aikana ja jälkeen.

Kokoamme tälle sivulle yhteen tietoa yritysrahoituksesta ja kerromme, minne yrittäjän kannattaa ottaa yhteyttä.

Yritys-Suomen Talousapu-neuvontapalvelu neuvoo maksuvaikeuksiin joutuneita yrityksiä ja antaa ohjeita, miten toimia koronakriisin yritystoiminnalle aiheuttamissa tilanteissa. Talousapu-neuvontapalvelun valtakunnallinen puhelinnumero on 029 502 4880  ja se on avoinna arkisin 9.00–16.00. Lisätietoja Suomi.fi:ssä

Neuvontaa yrityksille


Yritysrahoitus koronatilanteessa

Suorat tuet

Kustannustuki

Kustannustuen tavoitteena on tukea yrityksiä koronaviruksen aiheuttamassa vaikeassa taloustilanteessa. Kustannustuen kolmas hakukierros on käynnissä 27.4.–23.6.2021. Yritykset hakevat tukea Valtiokonttorista.

Kustannustukilakiin on tehty muutoksia, jotka mahdollistavat tuen myöntämisen joustavammin yksinyrittäjille ja pienyrityksille sekä uuden sulkemiskorvauksen koronaepidemian takia suljetuille yrityksille. Tasavallan presidentti vahvisti kustannustukilain muutokset 9.4.2021, ja laki tulee voimaan 12.4.2021.

Mitkä ovat kustannustuen ehdot?

 • Kustannustuen kolmas hakukierros on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on koronapandemian vuoksi pudonnut yli 30 prosenttia tukikaudella 1.11.2020–28.2.2021, kun sitä verrataan vastaavaan ajankohtaan vuosina 2019–2020.
 • Kaikkien toimialojen yritykset voivat hakea kustannustukea.
 • Valtioneuvosto antaa huhtikuussa 2021 asetuksen toimialoista, jotka voivat hakea tukea ilman lisäperusteluja. Asetuksessa ovat ne toimialat, joiden liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia tukikaudella.
 • Jos yritys ei kuulu asetuksessa määriteltyyn toimialaan, sen on perusteltava erikseen tuen tarve ja liikevaihdon lasku koronan takia.

Miten kustannustukea myönnetään yksinyrittäjille?

 • Jatkossa tukea maksetaan yksinyrittäjille vähintään 2000 euroa, jos tukiehdot täyttyvät.
 • Tukea myönnetään yritysten liikevaihdon laskun ja toteutuneiden kustannusten mukaan.
 • Jotta yritys voi hakea kustannustukea, sillä täytyy olla Y-tunnus.
 • Yrityksellä täytyy olla tukikaudella hyväksyttäviä kustannuksia vähintään 2000 euroa.

TEM:n tiedote: Kustannustuen ja sulkemiskorvauksen haut aukeavat yrityksille huhti-toukokuussa
Lisätietoja ja hakeminen Valtiokonttorin sivuilla: haekustannustukea.fi
Kysymyksiä ja vastauksia kustannustuesta

Sulkemiskorvaus

Yrityksille maksetaan korvaus, jos niiden toimitilat on lain tai viranomaismääräyksen johdosta pidettävä suljettuina koronavirusepidemian vuoksi. Uusi sulkemiskorvaus koskee pieniä yrityksiä ja mikroyrityksiä, joissa on enintään 49 työntekijää. Suljetut yritykset voivat hakea myös kustannustukea. Isompien yritysten sulkemiskorvausta valmistellaan parhaillaan.

Yritykset hakevat sulkemiskorvausta Valtiokonttorista. Haku yrityksille avautuu 12.5.2021.

Mitä yrityksiä sulkemiskorvaus koskee?

 • Sulkemiskorvaus koskee ravintoloita ja muita ravitsemisyrityksiä, jotka on suljettu majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetulla lailla 9.–18.4.2021. Ruoan noutomyynti on kuitenkin sallittua. Korvaus lasketaan sen toiminnan osalta, jota sulkeminen koskee.
 • Korvausta voidaan maksaa myös yrityksille, jotka kunta tai aluehallintovirasto voi määrätä suljettavaksi tartuntatautilain nojalla. Näitä ovat esimerkiksi liikunta- ja urheilutilat ja kuntosalit, yleiset saunat, uimahallit ja kylpylät sekä sisäleikkipuistot.  

Mitkä ovat sulkemiskorvauksen ehdot?

 • Korvaus maksetaan yrityksille sulkemisajalta.
 • Jos yritysten asiakasmäärää on rajoitettu, mutta niitä ei ole suljettu kokonaan, ne eivät ole tuen piirissä. Nämä yritykset voivat kuitenkin hakea kustannustukea.
 • Sulkemiskorvaus perustuu yrityksen kuluihin helmikuussa 2021 sekä ilmoitukseen siitä, kuinka suurta osaa liiketoiminnasta sulkeminen koskee.
 • Palkkakuluista korvataan 100 prosenttia ja muista kuluista, kuten vuokrakuluista, 70 prosenttia.
 • Aiemmin myönnetyt koronatuet otetaan huomioon, eikä tukien enimmäismäärä saa ylittää 1,8 miljoonaa euroa EU:n valtiontukisääntöjen mukaan.

TEM:n tiedote: Kustannustuen ja sulkemiskorvauksen haut aukeavat yrityksille huhti-toukokuussa
Kysymyksiä ja vastauksia sulkemiskorvauksesta
Valtiokonttori: Sulkemiskorvaus

Tapahtumatakuu

Hallitus valmistelee uutta tukea vakiintuneille tapahtumajärjestäjille. Tapahtumatakuu olisi ennakollinen maksusitoumus, joka annettaisiin tapahtumajärjestäjälle tämän ilmoittamista kustannuksista. Jos tapahtuma peruttaisiin tai sen laajuutta rajoitettaisiin lain tai viranomaisen määräyksestä, korvausta maksettaisiin toteutuneista kustannuksista.

Työ- ja elinkeinoministeriö avasi lakiesityksestä lausuntokierroksen 29.3.2021. Lausunnot tulee antaa lausuntopalvelu.fi:ssä viimeistään 7.4.2021. Lausuntokierroksen jälkeen lakiesitys viimeistellään työ- ja elinkeinoministeriössä. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle huhtikuussa. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2021, jonka jälkeen Valtiokonttori voisi mahdollisimman pian aloittaa tapahtumatakuun myöntämisen.

Mitä tapahtumajärjestäjiä tapahtumatakuu koskee?

 • Tapahtumatakuu koskisi yleisötapahtumaa, joka järjestetään 1.6.–30.9.2021 välisenä aikana ja jossa noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymiä periaatteita vastuullisten tapahtumien järjestämiseksi koronatilanteessa.
 • Esitys koskisi vakiintuneita, ammattimaisia yleisötapahtumien järjestäjiä ja näiden järjestämiä vuosittaisia, vähintään 200 hengen yleisötapahtumia. Tapahtumajärjestäjän katsominen ammattimaiseksi edellyttäisi muun muassa, että sillä olisi palveluksessaan palkattua henkilöstöä tapahtuman järjestämistä varten.
 • Vakiintuneita yleisötapahtumia voivat olla esimerkiksi taide- ja kulttuurifestivaalit, konsertit ja näyttelyt, joita ei järjestä ympärivuotisen tapahtumatoiminnan osana, sekä yleisölle avoimet hengelliset tapahtumat.
 • Ammattimaista toimintaa ei olisi esimerkiksi harrastustoimintana tai yhdistyksen varainhankintana järjestettävä pienimuotoinen tapahtumatoiminta.
 • Tapahtumatakuu ei koske ympärivuotista tapahtumatoimintaa, kuten ympärivuotista esitys-, konsertti ja teatteritoimintaa tai sarjamuotoisia urheilutapahtumia.

Mitkä ovat tapahtumatakuun ehdot?

 • Tapahtumajärjestäjän olisi hakemuksessaan ilmoitettava muun muassa
  • tapahtuman suunniteltu kustannusarvio,
  • tapahtumaan liittyvät alihankkijat ja niiden osuus kustannuksista ja
  • selvitys aiemmasta, vakiintuneesta ja ammattimaisesta toiminnastaan tapahtuma-alalla.
 • Korvauksen voisi saada vain ennakkoon ilmoitetuista ja toteutuneista kustannuksista.
 • Jos tapahtuma perutaan kokonaan lain tai viranomaisen määräyksestä, tapahtumatakuusta korvataan takuun saajalle kustannustukena ennakkoon ilmoitetuista toteutuneista kustannuksista 70 prosenttia.
 • Tapahtuma voi myös toteutua olennaisesti pienempänä lain tai viranomaisen määräyksestä, jolloin tapahtumaan on voinut osallistua enintään puolet tapahtuman suunnitellusta osallistujamäärästä. Silloin tapahtumatakuusta voitaisiin korvata pienempi määrä kustannuksia.
 • Samojen Euroopan komission tilapäisten valtiontukisääntöjen mukaan myönnetyt tuet yhteenlaskettuina eivät saa ylittää 1,8 miljoonaa euroa.

Lainat ja takaukset

Ota yhteyttä pankkiin tai rahoittajaasi

Jos yrityksesi on tilapäisesti talousvaikeuksissa, sinun kannattaa pyrkiä ennakoimaan tilannetta ja ensimmäisenä ottaa yhteyttä omaan pankkiin ja muihin yrityksen rahoittajiin.

Pankit ovat viestineet valmiudesta lyhennysvapaisiin ja maksuaikajoustoihin koronan aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi. Valtio tukee omilla toimillaan pankkien kykyä rahoittaa yrityksiä.

Finnveralta voit saada takauksia ja lyhennysvapaita

Valtion erityisrahoittaja Finnveran ensisijainen toimintamuoto on takaustuotteet eli pankit rahoittavat yrityksiä ja Finnvera myöntää takauksen. Kaikki yritysmuodot ovat Finnveran rahoituksen piirissä, mutta yhdistykset ja voittoa tavoittelemattomat säätiöt eivät. 

Jos yritykselläsi on jo laina Finnverasta, Finnvera myöntää siihen lyhennysvapaita joustavasti asiakkaan tarpeen mukaan.

Finnvera myöntää myös takauksia uusille lainoille. Silloin sinun kannattaa olla ensin yhteydessä omaan pankkiisi. Pankki hakee lainalle takauksen yrityksesi puolesta. Finnvera voi myöntää 80 prosentin takauksen pankin myöntämälle luotolle, jos yritys on merkitty kaupparekisteriin. Finnveran takausta ei voida myöntää kevytyrittäjille ja esim. freelancereille ja muille, jotka työskentelevät suoraan verokortilla.

Finnveran takauksesta peritään maksu eikä se ole suoraa tukea. Finnveran on katettava maksuilla osuutensa takauksista tulevista luottotappiosta. Takaukset miljoonaan euroon asti myönnetään pääosin ilman vakuuksia. Hintaan vaikuttavat esimerkiksi asiakasyrityksen tilinpäätöstietoihin perustuva riskiluokka ja luottoaika. Hinnoittelussa on huomioitava myös EU:n ja valtiontuen säännöt. Finnvera ei voi kilpailla pankkien kanssa rahoituksen hinnalla.

Lisätietoja Finnveran verkkosivuilla 

Hae Business Finlandin TKI-lainaa

Business Finland on ottanut käyttöön uuden tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolainan (TKI-laina). Toimialarajauksia rahoituksessa ei ole ja rahoitusta voivat hakea kaikenkokoiset osakeyhtiöt (oy, oyj).

Laina on tarkoitettu kaikille Suomessa toimiville koronaviruksen aiheuttamista liiketoiminnan häiriöistä kärsiville työvoimavaltaisten alojen yrityksille. Rahoituksen tarkoitus on yhtäältä auttaa yrityksiä pitämään työntekijät töissä koronakriisin aikana ja toisaalta kannustaa yrityksiä etsimään mahdollisuuksia uusien työpaikkojen tarjoamiseen suomalaisessa yhteiskunnassa koronakriisin jälkeen.

Lisätietoja Business Finlandin verkkosivuilla

Pääomarahoitus

Hae Tesin vakautusrahoitusta 

Valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi käynnistää rahoitusohjelman koronaviruksen vaikutuksista tilapäisiin vaikeuksiin joutuneiden keskisuurten yritysten toiminnan jatkumisen turvaamiseksi. Tesi rahoittaa ohjelmasta keskisuuria yrityksiä, joilla on merkittävää työllisyysvaikutusta ja liikevaihtoa Suomessa (liikevaihto vähintään 10 miljoonaa euroa, henkilöstömäärä yli 50, liiketoiminta on ollut kannattavaa ennen kriisiä ja edellytykset siihen ovat olemassa myös jatkossa). Sijoitukset ovat kooltaan 1–10 miljoonaa euroa. Ohjelman piirissä ovat osakeyhtiöt ja julkiset osakeyhtiöt.

Tavoitteena on, että terveitä yrityksiä ei päästetä konkurssiin poikkeuksellisen ja niiden liiketoiminnasta riippumattoman kriisin seurauksena. Vakautusohjelmasta sijoitetaan yrityksiin, joilla on edellytykset selvitä viruksen aiheuttamista taloudellisista ongelmista lisärahoituksen voimin. Ohjelma täydentää aiemmin julkistettua Tesin jatkorahoitusvalmiutta ja lisää Tesin toimia yritysten maksuvalmiusongelmien ratkaisemiseksi.

Väliaikaisesta ohjelmasta tehdyt sijoitukset tarjoavat nopeutetulla aikataululla apua yritysten maksuvalmiuskriisiin. 

Lisätietoja ja hakeminen Tesin sivuilla

Hae Tesin Venture Bridge -siltarahoitusohjelmaan

Tesi sijoittaa Venture Bridge -ohjelmasta kansainvälistä kasvua hakeviin teknologiayrityksiin, jotka ovat jo aiemmin keränneet vähintään siemenrahoituskierroksen venture capital -sijoittajilta ja joutuneet koronakriisin seurauksena lykkäämään seuraavan vaiheen ulkopuolista sijoituskierrosta. Sijoitukset tehdään yhdessä ja samoin ehdoin ammattimaisten venture capital -sijoittajien kanssa. Sijoitukset toteutetaan vaihtovelkakirjalainana, joka konvertoidaan yhtiön osakkeiksi seuraavan sijoituskierroksen yhteydessä. Näin sijoitukset saadaan toteutettua osakesijoituksia nopeammassa aikataulussa. Tesin sijoitukset ohjelmasta ovat kooltaan 0,25 – 2 miljoonaa euroa, ja tämän lisäksi yksityiset sijoittajat sijoittavat kohdeyritykseen ainakin saman verran pääomaa.

Venture Bridge -ohjelma täydentää koronatilanteessa Tesin suoraa venture capital -sijoitustoimintaa, ja sen kautta Tesin sijoitusfokus laajenee tilapäisesti normaalia varhaisempaan vaiheeseen. Venture Bridge -ohjelman lisäksi Tesi kasvattaa volyymiaan suuremmissa, myöhemmän vaiheen venture capital -kierroksissa muun muassa Euroopan investointipankin ja Tesin yhteistä ESIR-sijoitusohjelmaa hyödyntäen.

Lisätietoja ja hakeminen Tesin sivuilla

Yrittäjän mahdollisuus työttömyysturvaan

Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta.

Työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3.2020–30.6.2021 väliaikaisen, COVID-19-pandemiaan liittyvän poikkeuksen perusteella. Tämän jälkeen työttömyysetuuden saaminen edellyttää, että henkilö täyttää normaalit yrittäjän työttömyysturvaoikeutta koskevat edellytykset. Normaalisti esimerkiksi pelkästään päätoimisen yritystoiminnan työmäärän tai tulojen vähentyminen ei lähtökohtaisesti oikeuta työttömyysetuuteen.

Kysymyksiä ja vastauksia yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan

Toimialakohtaiset tuet

Maaseudun yritysten ja maatalouden väliaikainen tuki koronaviruspandemian aiheuttamiin talousvaikeuksiin

Maaseudun yritysten ja maatalouden väliaikainen tuki auttaa yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia. Tuen tavoitteena on helpottaa yritysten sopeutumista covid-19-viruksen aiheuttamaan poikkeustilanteeseen ja jatkamaan toimintaansa kannattavasti sekä turvaamaan työpaikkoja siirryttäessä kohti normaaliolosuhteita.

Lisätietoja ja hakeminen Ruokaviraston verkkosivuilla