Hoppa till innehåll
Media

Individualiserade tjänster underlättar sysselsättningen av partiellt arbetsföra

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 9.1.2023 10.17 | Publicerad på svenska 9.1.2023 kl. 12.05
Nyhet
Kuvassa TE-palvelujen asiantuntija opastaa asiakasta tietokoneen äärellä.

Sysselsättningen av partiellt arbetsföra personer främjas bäst när sakkunniga vid arbets- och näringstjänsterna individuellt stöder både den som söker arbete och arbetsgivaren. På detta sätt kan man sammanfatta de väsentliga resultaten av de pilotförsök med arbets- och näringstjänster som ingår i regeringens program för arbetsförmåga och som avslutades vid årsskiftet.

De tvååriga pilotprojekten stärkte kompetensen hos sakkunniga vid arbets- och näringstjänsterna i fråga om arbetsförmågan. Tack vare de arbetssätt som utvecklats och testats under försökstiden kan arbets- och näringstjänsterna bättre än tidigare identifiera partiellt arbetsföra – eller arbetsföra personer med anpassad arbetsförmåga. 

Resultaten visar tydligt att partiellt arbetsföra personer behöver personligt stöd av sakkunniga vid arbets- och näringstjänsterna. Därför måste tillräckligt med tid reserveras för stödåtgärder. Arbetsträning med ett starkt träningsinriktat grepp är ett bra exempel på detta. 

När målet är att personen så snabbt som möjligt ska få sysselsättning, måste man också ha ett nära samarbete med arbetsgivarna. Arbetsgivarnas rekrytering underlättas när de får tillräckligt individuellt stöd och praktiska lösningar för sysselsättning. Arbetsgivarna ska dessutom stödjas genom att partiellt arbetsföra ses som ett strategiskt val vid företagets rekryteringar och genuint som en lösning på utmaningarna med tillgången på arbetskraft.

Vid tjänsteupphandling behövs en förändring mot individuellt stöd

Det finns skäl att i fortsättningen utnyttja erfarenheterna från pilotprojekten i arbets- och näringstjänsternas och närings-, trafik- och miljöcentralernas tjänsteupphandling. Vid upphandling bör partiellt arbetsföra personer eller arbetsföra personer med anpassad arbetsförmåga beaktas som en egen målgrupp bättre än tidigare.

Pilotförsöken med arbets- och näringstjänster är en del av regeringens program för arbetsförmåga. Arbets- och näringsministeriet ansvarar för och genomför programmet i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet. Närings-, trafik- och miljöcentralernas och arbets- och näringsbyråernas gemensamma pilotprojekt genomfördes i åtta av arbets- och näringsbyråernas områden 2021–2022. Områdena var Nyland, Tavastland, Birkaland, Lappland, Norra Karelen, Södra Österbotten, Österbotten och Norra Österbotten. Arbets- och näringsministeriet ansvarade för samordningen av projektet.

Ytterligare information:

Jenni Wessman, specialsakkunnig, [email protected], tfn 029 504 7034

Tillbaka till toppen