Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Inga ändringar i de landskap där restaurangerna är stängda för kunderna

Arbets- och näringsministeriet
18.3.2021 12.01
Pressmeddelande
Kuvassa on kahvilantyöntekijä kahvikoneella

Restauranger och andra förplägnadsrörelser är stängda för kunderna i de landskap där epidemiläget är allvarligast. De landskap som omfattas av stängningen anges i statsrådets förordning, som är i kraft fram till 28.3.2021. Institutet för hälsa och välfärd har lämnat ett utlåtande om sjukdomsläget i regionerna 17.3.2021. På basis av det föreslås inga ändringar i förordningen.

Statsrådet följer regelbundet utvecklingen av sjukdomsläget i olika regioner. Statsrådet är enligt lagen skyldigt att ändra förordningen, om en stängning inte längre är nödvändig i landskapet. På motsvarande sätt ändras förordningen, om sjukdomsläget i något landskap blir allvarligare.
Enligt statsrådets förordning av den 8 mars 2021 ska förplägnadsrörelserna hållas stängda för kunderna i följande landskap:

1.    Nyland  
2.    Egentliga Finland
3.    Satakunta
4.    Egentliga Tavastland 
5.    Birkaland
6.    Päijänne-Tavastland 
7.    Kymmenedalen  
8.    Södra Karelen 
9.    Södra Savolax
10.    Mellersta Finland
11.    Södra Österbotten
12.    Österbotten
13.    Norra Österbotten
14.    Lappland
15.    Åland

Följande landskap omfattas inte av nedstängningen: Norra Karelen, Mellersta Österbotten, Kajanaland och Norra Savolax. I dessa områden ska förplägnadsrörelserna iaktta lagen om smittsamma sjukdomar och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.
Efter nedstängningen ska alla förplägnadsrörelser iaktta de begränsningar som föreskrivs i lagen om smittsamma sjukdomar och med stöd av den. Regeringens proposition med förslag till temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar behandlas för närvarande i riksdagen. Med stöd av den kan det föreskrivas strängare begränsningar som gäller förplägnadsrörelsernas öppet- och serveringstider samt antalet kundplatser.

Ytterligare information:
Liisa Huhtala, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7062 (stängningen av restauranger)


Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 8.3.2021 Restaurangerna stänger för kunder den 9 mars i de landskap där epidemiläget är allvarligast https://tem.fi/-/ravintolat-sulkeutuvat-asiakkailta-9.-maaliskuuta?languageId=sv_SE 
Frågor och svar om nedstängningen av restauranger https://tem.fi/sv/fragor-och-svar-om-nedstangningen-av-restauranger
 

Tillbaka till toppen