Hyppää sisältöön

Restaurangerna stänger för kunder den 9 mars i de landskap där epidemiläget är allvarligast

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 8.3.2021 18.12 | Publicerad på svenska 9.3.2021 kl. 11.00
Pressmeddelande

Restauranger och andra förplägnadsrörelser ska vara stängda för kunderna från och med 9.3.2021. En lag och en förordning träder i kraft natten mellan måndag och tisdag kl. 00.00. Restaurangerna är stängda hos kunderna fram till 28.3.2021 i de områden där det är nödvändigt för att förhindra att epidemin accelererar. Dessa områden är områden där coronavirusepidemin befinner sig i samhällsspridningsfasen och accelerationsfasen samt landskapet Mellersta Finland, eftersom de epidemiologiska nyckeltalen för landskapet motsvarar talen för ett område som befinner sig i accelerationsfasen. Kunderna kan dock beställa och hämta mat.

Riksdagen godkände och republikens president stadfäste 8.3.2021 en lag genom vilken restauranger och andra förplägnadsrörelser temporärt stängs för kunderna. Statsrådet utfärdade samma dag en förordning där man definierar de landskap där nedstängningen är i kraft. Beslutsfattandet baserade sig på Institutet för hälsa och välfärds expertsyn på läget i områdena.

Förplägnadsrörelserna ska hållas stängda för kunder i följande landskap: 

 1. Nyland  
 2. Egentliga Finland
 3. Satakunta
 4. Egentliga Tavastland 
 5. Birkaland
 6. Päijänne-Tavastland 
 7. Kymmenedalen  
 8. Södra Karelen 
 9. Södra Savolax
 10. Mellersta Finland
 11. Södra Österbotten
 12. Österbotten
 13. Norra Österbotten
 14. Lappland
 15. Åland

Följande landskap omfattas inte av nedstängningen: Norra Karelen, Mellersta Österbotten, Kajanaland och Norra Savolax.

Statsrådet ändrar förordningen, om nedstängningen i ett område inte längre är nödvändig, det vill säga om ett område inte längre befinner sig i accelerationsfasen eller samhällsspridningen eller om epidemin accelererar i ett område som befinner sig på epidemins basnivå. Vid bedömningen av nödvändigheten och som grund för beslutsfattandet används Institutet för hälsa och välfärds expertbedömning.

Klassificeringen av områdena i epidemins basnivå, samhällsspridning och accelerationsfas baserar sig på social- och hälsovårdsministeriets handlingsplan för en hybridstrategi för att stävja coronaviruset.

Stängningen gäller alla företag inom förplägnadsbranschen, med undantag för personalrestauranger

Till de förplägnadsföretag som ska stängas hör bl.a. kaféer, restauranger, barer och nattklubbar som är öppna för allmänheten. Begränsningen gäller också terrasser.

Enda undantaget är restauranger som inte är öppna för allmänheten. Nedstängningen gäller alltså inte till exempel matsalar på ålderdomshem eller personalrestauranger som inte är öppna för andra kunder.

Restauranger och kaféer kan under stängningen erbjuda hämtservice eller leverera portionerna antingen själva eller via andra tjänsteleverantörer till kunden.

I de landskap som inte omfattas av begränsningen kan förplägnadsföretagen även i fortsättningen vara öppna för kunder. Dessa företag ska iaktta de begränsningar som har utfärdats genom lagen om smittsamma sjukdomar och med stöd av den.

Arbets- och näringsministeriet bereder skyndsamt en stödmodell för skälig ersättning till sådana företag som nedstängningsåtgärderna gäller. Stödmodellen genomförs som en del av kostnadsstödet. Regeringen utfärdar i mars en separat proposition med förslag till ändringar i lagen om kostnadsstöd på grund av nedstängningsåtgärderna.

Ytterligare information:
Liisa Huhtala, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 062
Antti Neimala, avdelningschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 039
Mikko Huuskonen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 063 732 (frågor om kostnadsstöd)

 
Sivun alkuun