Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

På konferensen Innovation Principle 3.12.2019 diskuteras utvecklingen av en innovationsvänlig lagstiftningskultur

Arbets- och näringsministeriet
28.11.2019 14.27
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet i samarbete med Europeiska kommissionen ordnar en högnivåkonferens om utvecklingen av en innovationsvänlig lagstiftningskultur den 3 december i Helsingfors.

Konferensen The Innovation Principle – Developing an innovation-friendly legislative culture är en del av programmet för Finlands EU-ordförandeskap.

Konferensen samlar beslutsfattare på hög nivå, näringslivet, forskare, enskilda organisationer och andra intressentgrupper för att diskutera hur man genom att främja en innovationsvänlig lagstiftningskultur kan stärka konkurrensnivån och en hållbar utveckling i Europa samt öka forsknings- och innovationsinvesteringarnas verkningsfullhet. 

Näringsminister Katri Kulmuni betonar forsknings- och innovationsverksamhetens betydelse när Europa strävar efter en klimatneutral ekonomi som är den mest konkurrenskraftiga och socialt enhetliga i världen.

- Vi måste utveckla det bästa möjliga ekosystemet för att företagen ska kunna vara innovativa, skala upp och växa snabbt. Detta förutsätter också att konsekvenser för innovationsverksamheten och marknadens utveckling ska betonas vid utvecklandet av den inre marknaden och EU:s reglering, säger minister Kulmuni.

Carlos Moedas, EU-kommissionär med ansvar för forskning, innovation och vetenskap, uttalar sig om vikten av innovationsprincipen: - Välkonstruerade lagar kan stödja och ge upphov till innovationer som skyddar folkhälsan och miljön. Att använda innovationsprincipen vid policyskapande inom EU är ytterst viktigt då man tar itu med avgörande utmaningar såsom klimatförändringen och förekomsten av cancer; den hjälper oss att få mervärde ut ur vår forskningsfinansiering samt ger lösningar för ett europeiskt Green Deal-avtal.

Konferensen öppnas av arbets- och näringsministeriets kanslichef Jari Gustafsson. Huvudtalare är professor Karen Yeung från universitetet i Birmingham och biträdande generaldirektören Signe Ratso från Europeiska kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation. I diskussionen deltar också OECD, VTT, NESTA, Health and Environment Alliance (HEAL), stiftelsen Compensate och BusinessEurope. Vid konferensen presenterar flera länder och kommissionen dessutom exempel på innovationsvänlig reglering.

Se hela programmet och följ direktsändningen från tillställningen

Bekanta dig med programmet.

Konferensen The Innovation Principle – Developing an innovation-friendly legislative culture kan följas i direktsändning på webben. Konferensen ordnas på engelska.

Webbsändning tisdagen den 3 december på tillställningens webbplats

Följ diskussionen i sociala medier med hashtaggen #InnovationPrinciple och tillställningens Twitter-konto @InnoPrinciple. Du kan skicka frågor till talarna i förväg genom att till tweetarna lägga till kontot @InnoPrinciple.

Ytterligare upplysningar:

Innehåll och program: Kirsti Vilén, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, [email protected]
Konferensarrangemang: Tiina Hanhike, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, [email protected]

Tillbaka till toppen