Hoppa till innehåll

Kommunerna har beviljats specialunderstöd för Talent Hub-verksamhet som främjar genomförandet av programmet Talent Boost (2021)

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2021 14.06 | Publicerad på svenska 1.11.2021 kl. 12.30
Nyhet

I budgetpropositionen för 2021 ingår under moment 32.30.40 (Stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna) ett anslag på 2 miljoner euro för att delas ut som statsunderstöd till Talent Hub-verksamhet enligt åtgärdsprogrammet Talent Boost. Dessutom finns det ett på 262 000 euro för ovan nämnda verksamhet från år 2020.

Understödet kan beviljas kommuner där det bor minst 15 000 invånare med ett främmande språk som modersmål. Stödet kan uppgå till högst 70 procent av projektets stödberättigande kostnader. Självfinansieringsandelen är 30 procent och den ska omfatta sökandens egen finansiering. I gemensamma projekt förutsätts att alla delgenomförare deltar i finansieringen av projektet. 

Understödet är avsett för verksamhet som främjar målen för åtgärdsprogrammet Talent Boost i städerna. Det förvaltningsövergripande programmet Talent Boost som samordnas av näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet är ett  program för invandring av experter, arbetstagare, startup-företagare, studerande och forskare. I programmet ligger fokus dels på sådana experter som är väsentliga med tanke på företagens tillväxt och internationalisering samt spets- och tillväxtbranscherna inom forskning, utveckling och innovationer, dels på branscher där det råder brist på arbetskraft. Målet med programmet är att lyfta upp Finlands attraktionskraft för experter och deras familjer till en ny nivå. Läs mer om programmet Talent Boost

Med statsunderstödsfinansieringen stöds särskilt utvecklingen av Talent Hub-samarbetsmodeller och Talent Hub-samarbetstjänster. Med Talent Hub avses regionala samarbetsmodeller som erbjuder kundorienterade servicestigar över organisationsgränserna för att locka, rekrytera, etablera och integrera internationella experter samt för att föra samman företag och internationella experter.

Arbets- och näringsministeriet ordnade en ansökan om statsunderstöd i form av specialunderstöd för projekt i syfte att främja Talent Boost-verksamheten i städerna 27 januari–22 februari 2021. Arbets- och näringsministeriet har beslutat bevilja statsunderstödsfinansiering för Talent Hub-verksamhet som främjar programmet Talent Boost enligt följande:

•    Esbo stad får 345 000 euro för genomförande av projektet Talent Espoo.
•    Helsingfors stad får 942 990 euro för genomförande av projektet Talent Helsinki.
•    Tammerfors stad får 389 925 euro för genomförande av projektet International House Tampere.
•    Åbo stad får 369 965,85 euro för genomförande av projektet Talent Turku.
•    Vanda stad får 213 465 euro för genomförande av projektet Talent Vantaa.

Projekten pågår fram till den 30 april 2022.
 

Tillbaka till toppen