Hyppää sisältöön

Kunnille myönnetty erityisavustusta Talent Boost -ohjelmaa edistävään Talent Hub -toimintaan (2021)

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 16.6.2021 14.06
Uutinen

Valtion vuoden 2021 talousarvioesitykseen sisältyy momentilla 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen) 2 miljoonaa euroa valtionavustusrahoitusta Talent Boost -toimenpideohjelman Talent Hub -toiminnan edistämiseen. Lisäksi edellä mainittuun toimintaan on 262 000 euroa vuoden 2020 määrärahaa.

Avustusta voivat saada kunnat, joissa asuu vähintään 15 000 vieraskielistä asukasta. Tukitaso on enintään 70 % hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Omarahoitusosuus on 30% ja siinä on oltava mukana hakijan omaa rahoitusta. Yhteishankkeissa kaikkien osatoteuttajien edellytetään osallistuvan hankkeen rahoittamiseen. 

Rahoituksella edistetään Talent Boost -toimenpideohjelman tavoitteita kaupungeissa. Työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön koordinoima poikkihallinnollinen Talent Boost -ohjelma on erityisasiantuntijoiden, työntekijöiden, startup-yrittäjien, opiskelijoiden ja tutkijoiden maahanmuuton ohjelma, jonka painopisteinä ovat yritysten kasvun ja kansainvälistymisen sekä TKI-toiminnan kärki- ja kasvualojen kannalta olennaiset osaajat samoin kuin työvoimapulasta kärsivät alat. Ohjelman tavoitteena on nostaa Suomen houkuttelevuus osaajille ja heidän perheilleen uudelle tasolle. Lue lisää Talent Boost -ohjelmasta.

Valtionavustusrahoituksella tuetaan erityisesti Talent Hub -yhteistyömallien ja -palveluiden kehittämistä. Talent Hubeilla tarkoitetaan alueellisia yhteistyömalleja, jotka tarjoavat asiakaslähtöisiä organisaatiorajat ylittäviä palvelupolkuja kansainvälisten osaajien houkuttelun, rekrytoimisen, asettautumisen ja integroitumisen tueksi sekä yritysten ja kansainvälisten osaajien kohtaamiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti hankehaun valtionavustuksen erityisavustuksesta Talent Boost -toimenpideohjelman Talent Hub –toiminnan edistämiseksi kaupungeissa 27.1.-22.2.2021. Työ- ja elinkeinoministeriö on päättänyt myöntää valtionavustusrahoitusta Talent Boost –ohjelmaa edistävään Talent Hub –toimintaan seuraavasti:

•    Espoon kaupungille Talent Espoo -hankkeen toteutukseen 345 000 euroa.
•    Helsingin kaupungille Talent Helsinki –hankkeen toteutukseen 942 990 euroa.
•    Tampereen kaupungille International House Tampere –hankkeen toteutukseen 389 925 euroa.
•    Turun kaupungille Talent Turku –hankkeen toteutukseen 369 965,85 euroa.
•    Vantaan kaupungille Talent Vantaa –hankkeen toteutukseen 213 465 euroa.

Hankkeet jatkuvat 30.4.2022 asti.
 

 
Sivun alkuun