Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Lagförslag om sänkning av sysselsättningströskeln i företag med färre än 20 anställda skickas ut på remiss

Arbets- och näringsministeriet
5.7.2018 14.56 | Publicerad på svenska 6.7.2018 kl. 8.56
Pressmeddelande

Regeringen skickade den 5 juli 2018 ut en proposition med förslag till ändring av arbetsavtalslagen på remiss. Ändringen går ut på att sänka sysselsättningströskeln i företag med färre än 20 anställda. Remisstiden går ut den 16 augusti 2018.

Ändringarna i uppsägningsskyddet syftar till att sänka sysselsättningströskeln i företag med färre än 20 anställda. I företag som sysselsätter färre än 20 personer anses som uppsägningsgrund även sådant åsidosättande av eller brott mot arbetsförpliktelserna som är lindrigare än i nuläget eller osakligt uppförande, när arbetstagarens klandervärda förfarande har undergrävt förtroendeförhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren eller försvårat arbetsgivarens och arbetsgemenskapens verksamhet och det inte längre med tanke på arbetsgivaren kan anses skäligt att anställningsförhållandet fortsätter.

Uppsägning kan ske först efter att arbetstagaren blivit varnad för sitt klandervärda förfarande. Däremot förutsätts för uppsägning inte att arbetsgivaren har försökt erbjuda arbetstagaren annat arbete innan anställningsförhållandet avslutas. Den lättade uppsägningsgrunden som tillämpas i företag med färre än 20 anställda gäller inte de förbjudna uppsägningsgrunder som anges i arbetsavtalslagen.

Avsikten är att ändringen inte påverkar tröskeln för uppsägning i företag med fler än 20 anställda. Till denna del kvarstår bestämmelserna oförändrade.

Regeringen avslutar beredningen av de ändringsförslag som gäller grunderna för visstidsanställningar i fråga om unga personer som är yngre än 30 år. Det skulle ha varit möjligt att åstadkomma en modell som uppfyller de krav som följer av grundlagen och internationella förpliktelser, men modellen skulle ha varit mycket byråkratisk och dess effekter svaga. Regeringen har dock inte glömt propositionens målsättning, dvs. sänkningen av ungdomsarbetslösheten, utan regeringen har för avsikt att vidta åtgärder för att sänka ungdomsarbetslösheten vid sin nästa budgetmangling.

Utlåtande.fi

Ytterligare upplysningar:
Juha Halttunen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 0236
Tarja Kröger, regeringsråd, ANM, tfn 029 504 8937

Tillbaka till toppen