Hoppa till innehåll

Metoder med låg tröskel för att utreda arbetsförhållandets status kartläggs

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 7.12.2022 8.59
Pressmeddelande

Arbetsminister Tuula Haatainen har gett i uppdrag att utreda alternativa metoder att med låg tröskel utreda om en person arbetar i ett anställningsförhållande eller som företagare.


I arbetslivet förekommer svåra tolkningssituationer om huruvida arbetet utförs i ett anställningsförhållande eller som företagare. Rättsförhållandets karaktär kan vara oklar både för parterna själva och för de myndigheter som ska göra en bedömning av arbetsförhållandets karaktär. I arbetslivet förekommer också felaktig klassificering för att försöka kringgå lagen. 

Riksdagen behandlar för närvarande regeringens proposition från oktober 2022 enligt vilken det i arbetsavtalslagens tillämpningsbestämmelse införs en helhetsprövning. Syftet är att hjälpa till med gränsdragningen mellan arbete i anställningsförhållande och arbete som företagare.

”Med tanke på rättigheterna och skyldigheterna för den som utför arbete är det viktigt att alla parter har klart för sig om de arbetar i ett anställningsförhållande eller som företagare. Nu kartlägger vi om det är möjligt att skapa metoder med lägre tröskel än för närvarande”, säger arbetsminister Tuula Haatainen. 

Syftet med utredningen är att ta fram ett kunskapsunderlag för beslutsfattandets framtida behov. Utredningen görs som tjänsteuppdrag, men ärendet behandlas i en trepartsbaserad lagstiftningsgrupp som är underställd arbets- och näringsministeriet. Den avses bli färdig i mars 2023.

Mer information:
Tarja Kröger, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8937
Emily Strohm, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7160

Tillbaka till toppen