Hyppää sisältöön
Media

Matalan kynnyksen keinoja työntekosuhteen statuksen selvittämiseksi kartoitetaan

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 7.12.2022 8.59
Tiedote

Työministeri Tuula Haatainen on antanut toimeksiannon selvittää vaihtoehtoisia keinoja, joilla voitaisiin matalalla kynnyksellä selvittää, tekeekö ihminen työtä työsuhteessa vai yrittäjänä.

Työelämässä esiintyy vaikeita tulkintatilanteita siitä, tehdäänkö työtä työsuhteessa vai yrittäjänä. Oikeussuhteen luonne voi olla epäselvä niin osapuolille itselleen kuin työntekosuhdetta arvioiville viranomaisille. Työelämässä ilmenee myös väärinluokittelua, jolla yritetään kiertää lakia. 

Eduskunta käsittelee tällä hetkellä hallituksen lokakuussa 2022 antamaa esitystä, jonka mukaan työsopimuslain soveltamissäännökseen lisättäisiin kokonaisharkinta. Sen tarkoituksena on auttaa työsuhteessa ja yrittäjänä tehtävän työn välisessä rajanvedossa.

”Työtä tekevän oikeuksien ja velvollisuuksien kannalta on tärkeää, että kaikilla osapuolilla on selvyys siitä, tehdäänkö työtä työsuhteessa vai yrittäjänä. Nyt kartoitamme, olisiko tämän tulkinnan saamiseen mahdollista luoda nykyistä matalamman kynnyksen keinoja”, työministeri Tuula Haatainen sanoo. 

Selvityksen on tarkoitus tuottaa tietopohjaa päätöksenteon tarpeisiin tulevaisuudessa. Selvitys laaditaan virkatyönä, mutta asiaa käsitellään työ- ja elinkeinoministeriön alaisessa kolmikantaisessa sääntelyryhmässä. Sen on tarkoitus valmistua maaliskuussa 2023.

Lisätiedot:
hallitusneuvos Tarja Kröger, TEM, p. 029 504 8937
työministerin erityisavustaja Emily Strohm, p. 0295 047 160

 
Sivun alkuun