Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Mångfalden sätter fart på företags tillväxt

Arbets- och näringsministeriet
20.1.2017 8.15
Pressmeddelande

Helsingforsregionens handelskammare, Centralhandelskammaren och arbets och näringsministeriet startar en kampanj under temat Framgångsrikt multikulturellt företag. Kampanjen lyfter fram och belönar företag som varit framgångsrika när det gäller kulturell mångfald och internationalisering.

− Mångkulturell arbetskraft kan utgöra en faktisk konkurrensfördel för företag som vill utveckla sin affärsverksamhet eller som har siktet inställt på internationella marknader. Syftet med kampanjen Framgångsrikt multikulturellt företag är att väcka samhällets intresse för fördelarna med kulturell mångfald och uppmuntra företag att utveckla sina färdigheter att möta olika kulturer, säger personaldirektör Kirsi Mettälä, Skanska Oy, som är tävlingsjuryns ordförande.

– Arbets- och näringsministeriet vill med kampanjen Framgångsrikt multikulturellt företag uppmuntra företagen att modigt utveckla mångfalden i arbetslivet. Mångfald ger upphov till nya innovationer och företag. Vi på arbets- och näringsministeriet arbetar för att företag i framtiden ska ha allt lättare att hitta internationella förmågor som främjar företagets tillväxt, konstaterar kanslichef Jari Gustafsson.

Kulturell mångfald som företags konkurrensfördel

Enligt den utredning som handelskammaren låtit göra i december 2016 har en fjärdedel av de företag som rekryterar personal som talar ett främmande språk hittat nya perspektiv på sin affärsverksamhet och kundtillfredsställelsen har ökat.

Av de företag som svarat på handelskammarens enkät har 60 procent personal som talar ett främmande språk. När det gäller företag som har färre än tio anställda är motsvarande andel två femtedelar. Vid företag som sysselsätter fler än 50 personer är andelen nästan 90 procent.      

− Utöver att personalen som talar ett främmande språk är kompetent hjälper den företagen att internationalisera sig genom att de upptäcker potentiella tillväxtmarknader och effektiviserar pågående exportansträngningar. Viktiga fördelar är dessutom deras inverkan på kundtillfredsställelsen, produktutvecklingen och företagets språkkunskaper, konstaterar projektchef Markku Lahtinen vid Helsingforsregionens handelskammare.

Enkäten besvarades av företrädare för 360 företag som är medlemmar i handelskammaren, huvudsakligen inom Nylandsregionen.  

Som ett led i kampanjen Framgångsrikt multikulturellt företag ordnas det en tävling som söker företag som varit framgångsrika i fråga om kulturell mångfald. Syftet med tävlingen, som ska genomföras med hjälp av expertpartnerföretaget itim International, är att upptäcka och belöna företag och arbetsgivare som har varit framgångsrika när det gäller den kulturella mångfalden bland de anställda och konsten att dra nytta av den. Tävlingen är avgiftsfri för företagen och den pågår 20.1–31.5.2017.

Personaldirektör Kirsi Mettälä, Skanska Oy, är tävlingsjuryns ordförande, och de övriga jurymedlemmarna är kanslichef Jari Gustafsson, arbets- och näringsministeriet, Centralhandelskammarens verkställande direktör Risto E.J. Penttilä, personaldirektör Antero Levänen, HOK-Elanto, och verkställande direktör Minna Vanhala-Harmanen, Opteam Oy. Juryns sakkunnigmedlem är Managing Director Egbert Schram, itim International.

Kampanjen genomförs som ett led i projektet At Work in Finland/COME, som får stöd av Europeiska socialfonden och Nylands förbund.  

Ytterligare upplysningar:
projektchef Markku Lahtinen, Helsingforsregionens handelskammare, COME-projektet, tfn +358 50 571 3564
specialsakkunnig Laura Lindeman, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 29 504 7205
 

Tillbaka till toppen