Hoppa till innehåll

Ny rådgivningstjänst som riktar sig till arbetsgivare underlättar internationell rekrytering

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 31.8.2022 12.40
Nyhet
Det internationella teamet diskuterar.

Rådgivningstjänsten Work in Finland, som riktar sig till arbetsgivare, hjälper arbetsgivare i internationella rekryteringar. Den avgiftsfria tjänsten, som startade i augusti, erbjuder enligt principen om en lucka för alla ärenden råd i frågor som gäller rekrytering av internationella experter, löne- och tillståndsprocesser samt etablering i Finland. 

Finland strävar efter att avsevärt öka arbetskraftsinvandringen för att tillgången på arbetskraft ska kunna säkerställas och ekonomins tillväxtpotential stärkas. Den nya riksomfattande tjänsten Work in Finland svarar mot arbetsgivarnas önskemål genom att erbjuda praktiskt stöd och rådgivning som underlättar internationella rekryteringar.  

Rådgivningstjänsten är en av de många åtgärder som Finland vidtar för att göra internationella rekryteringar smidigare. Den är också en del av det nationella åtgärdsprogrammet Talent Boost samt av den nya helheten Work in Finland som överskrider organisationsgränserna. 

”De internationella rekryteringarna är ofta förknippade med mycket att utreda. Den nya rådgivningstjänsten gör det lättare att hitta svar. En smidig upplevelse av invandringen är viktig också för dem som kommer och ökar på det sättet Finlands attraktivitet”, säger Petra Lehto, programchef för Talent Boost vid arbets- och näringsministeriet.  

Tjänsten erbjuder hjälp i alla faser av rekryteringen

Tjänsten Work in Finland erbjuder arbetsgivare information, stöd och handledning i anslutning till rekrytering av internationella experter, löne- och tillståndsprocesser samt frågor som gäller etablering i Finland. Arbetsgivare inom såväl den privata, offentliga som tredje sektorn kan kontakta rådgivningstjänsten oberoende av bransch eller företagets storlek. 

Vid arbetsgivarrådgivningen kan man till exempel fråga:

  • Vad ska jag ta i beaktande när jag anställer en utländsk arbetstagare?
  • I vilket skede av den internationella rekryteringsprocessen ska man beakta eventuell identifiering av yrkeskompetens? Hur fördelas ansvaret och åtgärderna mellan arbetsgivaren och arbetstagaren?
  • När behöver en internationell expert registrering av visum, uppehållstillstånd eller EU-medborgares uppehållsrätt?
  • Var får jag hjälp med att hitta och rekrytera experter?
  • Hur kan jag göra de första skedena av inflyttningen smidigare för en arbetstagare som flyttar till Finland?

Arbetsgivarrådgivningen betjänar vardagar från måndag till fredag kl. 9–12 på numret 029 501 6770. Den avgiftsfria tjänsten tillhandahålls per telefon och e-post. Tjänsten testas i ett pilotprojekt under tiden 16 augusti–30 september 2022, och då är servicespråken finska och engelska. I början av oktober utökas servicespråken med svenska och öppettiderna för tjänsten utökas.

Ytterligare information:
Petra Lehto, programchef Talent Boost, tfn 029 504 7188
 

Tillbaka till toppen