Hoppa till innehåll
Media

Posiva Oy:n käyttölupahakemus käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksesta lausunnoille – lausuntoaikaa 15.9.2022 asti

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 8.2.2022 9.03
Tiedote
Posivan loppusijoitusluolaston käytävä Eurajoella
Kuva: Posiva Oy

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja Posiva Oy:n valtioneuvostolle toimittamasta käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen käyttölupahakemuksesta. Kapselointilaitos sijaitsee maan pinnalla ja loppusijoituslaitoksen loppusijoitustilat noin 400–430 metrin syvyydessä peruskalliossa Eurajoen Olkiluodossa.

Posiva Oy jätti työ- ja elinkeinoministeriölle valtioneuvostolle osoitetun käyttölupahakemuksensa 30.12.2021. Se hakee käyttölupaa laitokselle vuoden 2024 maaliskuusta vuoden 2070 loppuun saakka. Sinä aikana valtaosa Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluodon ja Fortum Power and Heat Oy:n Loviisan ydinvoimalaitosten käytetystä ydinpolttoaineesta sijoitettaisiin loppusijoituslaitokseen. 

Posivan kapselointi- ja loppusijoituslaitosta on suunniteltu käytettävän noin 2120-luvulle saakka, kunnes kaikki omistajien ydinvoimalaitosten ennakoitu käytetty ydinpolttoaine on loppusijoitettu.

TEM pyytää kuulemisessa lausuntoja useilta viranomaisilta, yhteisöiltä ja vaikutusalueen kunnilta sekä varaa kansalaisille ja yhteisöille mahdollisuuden lausuntojen ja mielipiteiden esittämiseen. Lausunnot ja mielipiteet otetaan huomioon käyttölupahakemuksen käsittelyssä. Ministeriö varautuu järjestämään myös viranomaisseminaarin lupahakemuksen käsittelyn aikana. Lisäksi ministeriö pyytää lausunnon Säteilyturvakeskukselta (STUK) kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen turvallisuudesta. TEM käsittelee käyttölupahakemuksen ydinenergialain mukaisesti. Käyttöluvan myöntämisestä päättää myöhemmin valtioneuvosto.

Valtioneuvosto myönsi Posivalle rakentamisluvan marraskuussa 2015. Posivan rakentamisluvan mukainen rakentaminen alkoi joulukuussa 2016. Maanalaisen tutkimustilan, ONKALOn rakentamisen Posiva aloitti kesäkuussa 2004 valtioneuvoston periaatepäätöksen nojalla ja Säteilyturvakeskuksen valvonnassa. Se on merkittävä osa loppusijoituslaitoksen kokonaisuutta.

Lausuntoja voi antaa monella eri tavalla 15. syyskuuta saakka

Ilmoitus Posivan käyttölupahakemuksen käsittelyn aloittamisesta on julkaistu 8.2.2022 Helsingin Sanomissa, Turun Sanomissa, Satakunnan Kansassa, Hufvudstadsbladetissa, Länsi-Suomi -lehdessä, Loviisan Sanomissa ja Östnylandissa sekä julkaistaan Raumalaisessa ja Nya Östis -lehdessä 9.2.2022. Lisäksi hanketta koskeva lausuntopyyntö on verkossa Lausuntopalvelu.fi -palvelussa ja kuulutus työ- ja elinkeinoministeriön ministeriön verkkosivuilla osoitteessa: https://tem.fi/posivan-kayttolupa

Lausuntoja pyydetään Lausuntopalvelu.fi-sivuston kautta viimeistään 15.9.2022. Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla sivustolla julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tällöin tarvitse lähettää erikseen ministeriöön. Lausunnon antajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-sivustolla. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttöön löytyvät lausuntopalvelu.fi käyttöohjeista. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan sivustolla.

Jos lausunnon antaja ei halua rekisteröityä palveluun, voi lausunnon lähettää myös sähköpostilla ministeriön kirjaamoon: kirjaamo.tem(at)gov.fi tai kirjeitse osoitteella Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo, PL 32, 00023 Valtioneuvosto. Kirjaamon käyntiosoite on Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki. Lausunnoissa pyydetään viittaamaan asian diaarinumeroon VN/34352/2021.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Linda Kumpula, TEM, p. 050 412 4425 (lupakäsittely)
projektipäällikkö Samu Myllymaa, Posiva Oy, p. 040 701 2313 (hanke)

Tillbaka till toppen