Hoppa till innehåll

Programmet för att främja mångfald i arbetslivet inleddes

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 17.3.2021 15.30 | Publicerad på svenska 17.3.2021 kl. 15.51
Pressmeddelande

Språk, hudfärg och namn har enligt forskning fortfarande en inverkan på rekryteringen på finländska arbetsplatser. För att ingripa i detta problem har arbets- och näringsministeriet startat ett program för att främja mångfald i arbetslivet. Åtgärdsprogrammet, som baserar sig på regeringsprogrammet, pågår fram till mars 2023.

- Genom att främja mångfald och icke-diskriminering i arbetslivet kan vi förbättra vår sysselsättning och ge våra företag bättre möjligheter att nå framgång i den internationella konkurrensen. Ökad mångfald inom våra arbetsgemenskaper gör det lättare för oss att locka utländska experter till Finland, konstaterar arbetsminister Tuula Haatainen i sin blogg som publicerades på arbets- och näringsministeriets webbplats den 17 mars 2021. 

- Personer vars namn eller modersmål tyder på en bakgrund utanför Finland får betydligt färre inbjudningar till anställningsintervjuer än andra sökande, även om deras utbildning, arbetserfarenhet och språkkunskaper är exakt desamma, fortsätter Haatainen.

Målet med programmet är att företag och organisationer ska dra nytta av mångfalden och att det ska bli lättare för invandrare att få arbete som motsvarar deras kunnande samt att avancera i karriären såväl inom den offentliga som inom den privata sektorn.

Åtgärderna i programmet

Åtgärderna som ingår i programmet siktar till att minska den strukturella diskrimineringen och rasismen på arbetsmarknaden genom att förbättra arbetsgemenskapernas medvetenhet om fördelarna med mångfald samt genom att öka rekryterings- och ledarskapskunnande samt annat kunnande om mångfald och delaktighet i arbetslivet. 

Åtgärder mot rekryteringsdiskriminering och åtgärder som främjar anonym rekrytering tas in i programmets olika åtgärder. Målgruppen för mångfaldsprogrammet är arbetsgivare och arbetsplatser.

Ytterligare information: 
Anna Bruun, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 0295 048 254, [email protected]
 

Tuula Haatainen
Tillbaka till toppen