TEMatiikkaa-blogi

Blogit

Teot rasismia vastaan työelämässä ovat tie menestyviin yrityksiin

Tuula Haatainen Julkaisupäivä 17.3.2021 13.55 Blogit

Työministeri Tuula Haatainen

Tutkimukset puhuvat selvää kieltä: monimuotoinen työyhteisö on organisaatiolle menestystekijä. Yritys, jonka työntekijät edustavat eri etnisiä ryhmiä ja sukupuolia, menestyy verrokkiaan paremmin. Mitä monimuotoisempi yrityksen johtoporras on, sitä innovatiivisempi yritys on kyseessä. 

Työelämän monimuotoisuuden ja syrjimättömyyden edistäminen on yksi keinoista parantaa työllisyyttämme ja antaa yrityksillemme parempi mahdollisuus menestyä kansainvälisessä kilpailussa. Mitä monimuotoisempia työyhteisömme ovat, sitä helpommin tänne on myös houkutella alojensa huippuosaajia ympäri maailmaa. 

Työelämän rasismin ja syrjinnän aktiivinen torjuminen on tietenkin myös ihmisoikeuskysymys. Se tukee ihmisten mahdollisuuksia olla osallisina yhteiskunnassa sekä työllistyä ja edetä osaamistaan vastaaviin tehtäviin. 

Tutkimukset puhuvat karua kieltään: suomalaisen yhteiskunnan asenteet vaikeuttavat maahan muuttaneiden työllistymistä. Jos ihmisen nimi tai äidinkieli viittaa taustaan Suomen ulkopuolella, hänen on huomattavasti vaikeampi saada kutsu työhaastatteluun, vaikka hänen koulutuksensa, työkokemuksensa ja kielitaitonsa olisi täysin sama kuin muilla hakijoilla. 

Syrjintä on usein rakenteellista. Työtehtävissä voidaan edellyttää esimerkiksi sellaista kielitaitoa, jota työssä ei oikeasti tarvita. Siksi vastuu tilanteen parantamiseksi on ensisijaisesti organisaatiolla, ei rasismia ja syrjintää kokevilla yksilöillä. Teot merkitsevät. 

Välineitä monimuotoisuuden saavuttamiseksi 

Osana tällä viikolla julkistettavaa työelämän monimuotoisuusohjelmaa tuemme ja autamme yrityksiä ja muita työpaikkoja monimuotoistumaan. Tarjolla on jo nyt useita välineitä, jotka tukevat vähemmistöjen, esimerkiksi maahanmuuttaneiden palkkaamista. 

Talent Boost –mittari sparraa työantajaa arvioimaan monimuotoisuus-valmiuksiaan. Sen avulla löytää myös suosituksia eri julkisen palvelun välineistä, jotka auttavat työpaikan monimuotoisuuden kehittämisessä. Talent Explorer -rahoituksen avulla voi palkata asiantuntijan tuomaan uutta tietoa ja osaamista kohdemarkkinasta, jonka avulla yritys voi edetä uudella kansainvälisellä markkinalla. 

Työpaikkasuomi- ja työpaikkaruotsi ovat työvoimapalveluiden tarjoamia koulutuksia sellaisille kansainvälistä työvoimaa hyödyntäville yrityksille, joissa on tarvetta kielitaidon kehittämiselle. Monimuotoisuusohjelmalla tuodaan tietoa ja tukea niin erilaisille työpaikoille kuin työnhakijoita ja työnantajia kohtaaville ammattilaisille sekä julkisen sektorin viranhaltijoille. Ohjelmassa kehitetään myös palvelu, jolla voidaan antaa apua työyhteisön ongelmien ratkomiseen, esimerkiksi kansainväliseen tai anonyymiin rekrytointiin, monimuotoisen johtamisen edistämiseen tai siihen, miten tukea rasismia kohtaavia työntekijöitä.

Myös julkisella sektorilla on vielä paljon tekemistä vastuun kantamisessa. Voimme luoda polkuja valtion virkoihin myös vähemmistötaustaisille työnhakijoille. Samoin työnantaja voi viestiä monimuotoisuus-lausekkeella jo työnhaun yhteydessä, että tehtävään toivotaan eri taustaisia työnhakijoita. Myös anonyymi rekrytointi on tärkeä väline.

Suomen Punainen Risti julkaisee osana rasismin vastaista viikkoa rasismin vastaiset toimintaohjeet. Niissä kehotetaan erilaisia organisaatioita huolehtimaan siitä, että niiden toiminta on kaikille avointa, syrjimätöntä ja rasismista vapaata. Toimijoita myös kannustetaan tunnistamaan ja muuttamaan rasistisia ja syrjiviä käytäntöjä. Yhdenvertaisuussuunnittelu on hyvä käytännön keino kehittää syrjimätöntä toimintaa. 

Haastan Suomen työpaikat ottamaan rasisminvastaiset toimintaohjeet käyttöön!

Työministeri Tuula Haatainen
 

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.