Hoppa till innehåll
Media

Regeringens proposition: Business Finland -bolagets offentliga förvaltningsuppgifter preciseras

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 10.11.2022 14.45
Pressmeddelande
Business Finland

Regeringen föreslår ändringar i lagen om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland och i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice den 10 november 2022.

Det föreslås preciseringar särskilt i de offentliga förvaltningsuppgifter som bolaget Business Finland sköter i samband med den finansieringsverksamhet som hör till finansieringsverkets ansvar. Propositionen preciserar även andra offentliga förvaltningsuppgifter som bolaget Business Finland sköter. Dessutom innehåller den bestämmelser om överföring av bolagets uppgifter och personal till finansieringsverket. Överföringen av personal ska ske före utgången av 2024.

Propositionen ändrar inte utgångspunkten för den gällande lagen om Business Finland, det vill säga att finansieringsverket och bolaget bildar en funktionell helhet och att de leds enligt en gemensam strategi.

I regeringens proposition föreslås dessutom andra preciseringar som har visat sig vara nödvändiga när den nuvarande lagstiftningen varit i kraft i över fyra år. Det föreslås bland annat att främjande av experters invandring till Finland ska bli en av bolagets uppgifter. Förslaget baserar sig på den uppgift som bolaget redan nu sköter.

Möjligt att skapa en jobbsökarprofil på plattformen Jobbmarknaden utan stark autentisering

Ändringarna i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice främjar experters invandring till Finland och anknyter därmed till den uppgift som föreslås för bolaget Business Finland.

Lagändringarna gör det också möjligt att skapa en jobbsökarprofil utan stark autentisering. De föreslagna ändringarna främjar likabehandlingen av kunderna inom den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen i och med att det blir möjligt för en större kundkrets att skapa en jobbsökarprofil.

Lagarna avses träda i kraft den 1 maj 2023.

Ytterligare information:
Maria Hauptmann, ledande sakkunnig, tfn 0295 047 334 (lagen om Business Finland)
Mikko Huuskonen, industriråd, tfn 029 506 3732 (lagen om Business Finland, 14 – 18.11.2022)
Emmi Äijälä, regeringssekreterare, tfn 0295 047 216 (lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice)
 

Tillbaka till toppen