Hyppää sisältöön

Hallituksen esitys: Business Finland Oy:n julkiset hallintotehtävät täsmentyvät

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 10.11.2022 14.45
Tiedote
Business Finland

Hallitus esittää 10.11.2022 muutoksia Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä annettuun lakiin sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun lakiin.

Laissa esitettäisiin täsmennettäväksi erityisesti niitä Business Finland -yhtiön julkisia hallintotehtäviä, jotka liittyvät rahoituskeskuksen vastuulle kuuluvaan rahoitustoimintaan. Esitys tarkentaa myös muita Business Finland -yhtiön hoitamia julkisia hallintotehtäviä sekä määrittelee säännökset, jotka koskevat yhtiön tehtävien ja henkilöstön siirtoa rahoituskeskukseen. Henkilöstön siirto tapahtuisi vuoden 2024 loppuun mennessä.

Esityksellä ei muuteta voimassa olevan Business Finland -lain mukaista lähtökohtaa, jonka mukaan rahoituskeskus ja yhtiö muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden ja niitä johdetaan yhteisellä strategialla.

Hallituksen esityksessä esitetään lisäksi muita tarkennuksia, jotka ovat osoittautuneet tarpeellisiksi nykyisen lainsäädännön oltua voimassa yli neljän vuoden ajan. Näitä ovat muun muassa yhtiön tehtäviin esitettävä lisäys osaajien maahanmuuton edistämisestä Suomeen, joka perustuisi yhtiön jo nykytilassa hoitamaan tehtävään. 

Työmarkkinatorin työnhakuprofiili mahdolliseksi laatia ilman vahvaa tunnistamista

Muutokset julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun lakiin edistäisivät osaajien maahanmuuttoa Suomeen ja olisivat siten liitännäisiä Business Finland -yhtiölle esitettyyn tehtävään edistää osaajien maahanmuuttoa. 

Lain muutosten myötä työnhakuprofiili olisi mahdollista laatia myös ilman käyttäjän vahvaa sähköistä tunnistamista. Esitettävät muutokset edistävät julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen asiakkaiden yhdenvertaisuutta siten, että työnhakuprofiilin laatiminen olisi mahdollista nykyistä laajemmalle asiakaskunnalle. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.5.2023. 

Lisätiedot: 
johtava asiantuntija Maria Hauptmann, TEM, p. 0295 047 334, (Business Finland-laki)
hallitusneuvos Mikko Huuskonen, TEM, p. 029 506 3732, (Business Finland-laki, 14-18.11.2022) 
hallitussihteeri Emmi Äijälä, TEM, p. 0295 047 216, (laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta)
 

 
Sivun alkuun