Hoppa till innehåll

Restaurangerna hålls stängda för kunder fram till 18.4 i en stor del av landet - stängningen upphör i Kittilä och Norra Österbotten

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 8.4.2021 17.39
Pressmeddelande

Restauranger och andra förplägnadsrörelser ska hållas stängda för kunder fram till den 18 april 2021 i de områden där det är nödvändigt för att hindra spridningen av coronaepidemin. Restaurangerna kan öppnas för kunder den 9 april 2021 i Kittilä och Norra Österbotten.

Förplägnadsrörelserna ska hållas stängda för kunder i följande landskap:

 1. Nyland
 2. Egentliga Finland
 3. Satakunta
 4. Egentliga Tavastland
 5. Birkaland
 6. Päijänne-Tavastland
 7. Kymmenedalen
 8. Södra Karelen
 9. Södra Savolax
 10. Norra Savolax
 11. Norra Karelen
 12. Mellersta Finland
 13. Österbotten.

Stängningen gäller inte Åland, Södra Österbotten, Kajanaland, Mellersta Österbotten, Lappland och Norra Österbotten.

Statsrådet följer regelbundet utvecklingen av sjukdomsläget i olika regioner. Statsrådet är enligt lagen skyldigt att ändra förordningen om de områden som omfattas av nedstängningen, om en nedstängning inte längre är nödvändig eller om smittläget i något landskap blir allvarligare. 

Statsrådet ändrade förordningen om de områden som omfattas av nedstängningen den 8 april 2021. Ändringen av förordningen baserar sig på hälsovårdsmyndigheternas bedömning av sjukdomsläget i regionerna. Institutet för hälsa och välfärd lämnade ett utlåtande om sjukdomsläget i regionerna den 7 april 2021.

Nedstängningen gäller alla företag inom förplägnadsbranschen, men inte personalrestauranger

Till de förplägnadsföretag som ska stängas hör bland annat kaféer, restauranger, barer och nattklubbar som är öppna för allmänheten. Nedstängningen gäller också uteserveringar. Restauranger och kaféer kan dock sälja sådan mat eller dryck som avnjuts någon annanstans eller leverera portionerna antingen själva eller via andra tjänsteleverantörer till kunden.

Stängningen gäller inte personalrestauranger som inte är öppna för allmänheten. Matsalar i äldreboenden, sjukhus, garnisoner, fängelser, daghem och skolor samt andra personalmatsalar som är stängda för utomstående kan alltså hållas öppna. De ska dock iaktta andra begränsningar som har föreskrivits på grund av coronaepidemin.

Ett system för ersättning till restauranger är under beredning

Arbets- och näringsministeriet har berett en stödmodell för skälig kompensation till företag vars lokaler är stängda för kunder med stöd av lag eller ett beslut av en myndighet. En regeringsproposition om detta behandlas för närvarande i riksdagen. Den nya ersättningen för stängning gäller små företag och mikroföretag med högst 49 anställda. Ett separat stöd som gäller större företag bereds så snart som möjligt.

Ansökan om ersättning för stängningen inleds i maj. Företagen kan ansöka om stödet hos Statskontoret.

Ytterligare information:
Antti Neimala, avdelningschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 039
Piia Rekilä, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 396 3574
Mikko Huuskonen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 063 732 (frågor om ersättningen för stängning)

Tillbaka till toppen