Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Konferensen SET-Plan i Helsingfors tacklar klimatutmaningen med hjälp av ny teknik

Arbets- och näringsministeriet
13.11.2019 14.02 | Publicerad på svenska 14.11.2019 kl. 10.54
Pressmeddelande

Konferensen SET-Plan om europeisk energiteknik samlar den 14–15 november cirka 450 deltagare i Finlandiahuset för att diskutera energiteknik och koldioxidsnål teknik samt hur forskning och innovation på energiområdet kan bidra till klimatsmarta lösningar och samtidigt främja den europeiska industrins konkurrenskraft.

Konferensen öppnas den 14 november av statsminister Antti Rinne. De övriga talarna vid öppnandet av konferensen är Jean-Eric Paquet, generaldirektör för Europeiska kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation, och Ditte Juul-Jörgensen, generaldirektör för Europeiska kommissionens generaldirektorat för energi.

I den paneldiskussion på hög nivå som följer efter öppnandet av konferensen bedöms ur olika synvinklar Energiunionens och programmet Horisont Europas roller som främjare av forskning och innovation som främjar klimatmål och övergången till ren energi, samtidigt som industrins konkurrenskraft säkras och medborgarnas möjligheter att delta säkerställs. I diskussionen deltar bland annat Internationella energiorganet (IEA), Meteorologiska världsorganisationen (WMO), Internationella byrån för förnybar energi (Irena), initiativet Mission Innovation och Europeiska kommissionen.

Vid konferensens tio sessioner kommer man att behandla bland annat industrins koldioxidutsläpp, kopplingarna mellan olika sektorer för energianvändning samt utvecklingen av förnybar energi. Man kommer också att diskutera finansiering, koldioxidsnål teknik, innovationer inom kärnenergi samt kvinnornas roll inom energisektorn.
 

Innovativ teknik som främjar klimatneutralitet anknyter till flera av EU:s aktuella finansieringsinstrument. Från och med 2020 kommer Innovationsfonden att finansiera det europeiska genomförandet av betydande lösningar där ny teknik utnyttjas. Horisont Europa finansierar 2021–2027 europeisk forskning om bland annat teknik som främjar klimatneutralitet.

Konferensen SET-Plan ordnas nu för första gången i Finland. Den är också en del av Finlands EU-ordförandeskapsprogram. SET-Plan har ordnats sedan 2008. Den ger beslutsfattare, företag, forskare och företrädare för olika berörda parter möjlighet att bedöma hur uppnåendet av målen för den strategiska EU-planen för energiteknik har framskridit.

Största delen av konferensens diskussioner sänds direkt på webben

Konferensen kan ses som direkt webbsändning: www.setplan2019.fi. Programmet börjar torsdagen den 14 november kl. 9.00 och avslutas kl. 17.30. På fredagen fortsätter programmet kl. 9.00–14.30. Konferensprogrammet hittas bakom https://www.setplan2019.fi/programme/ och talarna bakom https://www.setplan2019.fi/speakers/.

Konferensens presskonferens ordnas torsdagen den 14 november kl. 10.30–11.00. Den kan ses som direkt webbsändning: www.setplan2019.fi.

Du kan också följa och kommentera konferensen i sociala medier. På Twitter är konferensens hashtagg #setplan2019. Tweetar om konferensen hittar du på kontot @TEM_uutiset. Bilder från konferensen publiceras också på konferensens webbplats www.setplan2019.fi och Instagram @tyojaelinkeinoministerio.

Konferensen SET-Plan i Helsingfors ordnas av arbets- och näringsministeriet i samarbete med statsrådet, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab och Europeiska kommissionen.

Mer information:
Timo Ritonummi, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 50 592 2103
Ida Bergmann, EU-assistent, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 50 440 8393
Mauri Vieru, kommunikationsexpert, arbets- och näringsministeriet, tfn + 358 50 431 6519

Tillbaka till toppen