Hoppa till innehåll

Åtgärdsprogrammet Talent Boost godkändes i ministerarbetsgrupperna

arbets- och näringsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2020 17.06 | Publicerad på svenska 17.6.2020 kl. 15.57
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för kompetens, bildning och innovationer samt ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen har vid sina möten den 16 juni 2020 godkänt det tväradministrativa åtgärdsprogrammet Talent Boost.

För att främja målen i regeringsprogrammet inleddes hösten 2019 det förvaltningsövergripande programmet Talent Boost för invandring av specialsakkunniga, arbetstagare, studerande och forskare. Åtgärdsprogrammet har beretts i en styrgrupp som leds av arbets- och näringsministeriets och undervisnings- och kulturministeriets kanslichefer.

Syftet med åtgärdsprogrammet är att göra Finland till en internationellt attraktiv plats för arbete, studier, forskning och företagande. Med de internationella experternas sakkunskap vill man stärka finländska företags och FoUI-verksamhetens tillväxt, internationalisering och förnyelse. Dessutom är målet att arbetsgivare i fortsättningen ska kunna och vilja rekrytera allt fler internationella experter. Snabbare och smidigare uppehållstillstånd är en central del av främjandet av åtgärdsprogrammet Talent Boost.

Coronavirusets konsekvenser har beaktats i programmets prioriteringar och åtgärder. I synnerhet inom branscher med stor efterfrågan på arbetskraft och i uppgifter som kräver specialkompetens accentueras behovet att få kompetent arbetskraft, studerande, forskare och uppstartsföretagare delvis till och med efter coronakrisen.

Behandlingen av uppehållstillstånd påskyndas, arbetet med färdplanen inleds på hösten

I regeringsprogrammet har det uppställts som mål att den genomsnittliga behandlingstiden för uppehållstillstånd på grund av arbete ska vara en månad. Dessutom har ministergrupperna i dag godkänt förslagen om att förkorta behandlingstiden för uppehållstillståndsprocessen för studerande och forskare till i genomsnitt en månad. Att uppehållstillståndsprocessen för studerande och forskare förkortas till i genomsnitt en månads måltid stöder Finlands attraktionskraft bland internationella studerande och forskare samt främjar rekryteringen av studerande och forskare och att de stannar i Finland samt den finländska arbetsmarknadens funktion. Ett omfattande, förvaltningsövergripande utvecklingsprojekt för utlänningslagstiftningen och tillståndsförfarandena har inletts under samordning av arbets- och näringsministeriet.

Ministergrupperna beslutade också att man hösten 2020 ska inleda arbetet med en färdplan för utbildnings- och arbetsrelaterad invandring. Utbildnings- och arbetsrelaterad invandring som fenomen förutsätter granskning och uppställande av mål över regeringsperioderna. Färdplanen anger en målinriktad utvecklingsriktning för en längre tidsperiod fram till 2035. Avsikten är att arbetet med färdplanen ska vara färdigt för regeringens halvtidsöversyn. Utgångspunkterna för de mål och åtgärder som fastställs i arbetet är prognoser och utredningar om befolknings- och kompetensbehov samt centrala migrations-, utbildnings-, forsknings- och innovationspolitiska riktlinjer och processer.

Ytterligare information:
Sonja Hämäläinen, migrationsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7112
Pipa Turvanen, projektchef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7226
Birgitta Vuorinen, direktör, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 029 533 0335
Ulla Mäkeläinen, undervisningsråd, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 029 533 0223

Tillbaka till toppen