Hoppa till innehåll

Forskningsprojekt söker verktyg för att bygga upp ett icke-diskriminerande och jämlikt arbetsliv

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetarbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 25.5.2020 11.00
Pressmeddelande

Det nya forskningsprojektet Ett icke-diskriminerande arbetsliv ger aktuell information om diskriminering i arbetslivet i Finland. Målet med projektet är att skapa en heltäckande helhetsbild av den diskriminering som förekommer i arbetslivet och hitta metoder i synnerhet för att förebygga rekryteringsdiskriminering. Projektet genomförs av Löntagarnas forskningsinstitut och Institutet för hälsa och välfärd.

Regeringen har som mål att stärka jämlikheten, jämställdheten mellan könen och sysselsättningen. Därför behövs exakta och aktuella uppgifter om diskriminering i arbetslivet samt fungerande metoder för att förebygga diskriminering. En ökning av arbetsgivarnas rekryterings- och mångfaldskompetens har också skrivits in i regeringsprogrammet.

Undersökningen producerar information om diskriminering i arbetslivet i olika befolkningsgrupper

Enligt olika undersökningar förekommer det diskriminering i arbetslivet vid anställning, under anställningsförhållandet och när anställningsförhållandet upphör. I den del av undersökningen som genomförs av Institutet för hälsa och välfärd bedöms hur väl olika material beskriver situationen för diskriminering i arbetslivet och olika former av diskriminering.

I undersökningen granskas diskriminering utifrån olika grunder, bl.a. kön, ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, skada eller hälsotillstånd. Genom att analysera den samlade informationen kan man ta itu med diskriminering och förebyggandet av diskriminering samt främja jämställdhet och likabehandling i arbetslivet.

Undersökningen kartlägger bästa rekryteringspraxis 

I den del av forskningen som genomförs av Löntagarnas forskningsinstitut fokuserar man på de bästa sätten att förebygga rekryteringsdiskriminering. En av de metoder som ska bedömas här är anonymt sökande av arbete. När det gäller rekryteringsdiskriminering sammanställs resultaten av inhemsk och internationell vetenskaplig forskning och utredningar samt god praxis i olika länder. Utifrån analysen ges beslutsfattare och utvecklare av arbetslivet rekommendationer om hur diskriminering vid rekrytering kan förebyggas och åtgärdas i Finland.

Projektet Ett icke-diskriminerande arbetsliv genomförs som en del av statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS).

Ytterligare information:

Seija Jalkanen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 952, [email protected]
Ohto Kanninen, forskningskoordinator, Löntagarnas forskningsinstitut, tfn 09 2535 7348, [email protected]
Shadia Rask, forskningschef, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 029 524 8537, [email protected]

Tillbaka till toppen