Hyppää sisältöön

Tutkimushanke etsii työkaluja syrjimättömän ja tasa-arvoisen työelämän rakentamiseksi

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintatyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 25.5.2020 11.00
Tiedote

Uusi Tavoitteena syrjimätön työelämä -tutkimushanke tuottaa ajankohtaista tietoa työelämässä tapahtuvasta syrjinnästä Suomessa. Hankkeen tavoitteena on rakentaa kattava kokonaiskuva työelämässä esiintyvästä syrjinnästä ja löytää keinoja erityisesti rekrytointisyrjinnän ehkäisyyn. Hankkeen toteuttavat Palkansaajien tutkimuslaitos (PT) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Hallituksen tavoitteena on vahvistaa yhdenvertaisuutta, sukupuolten tasa-arvoa ja työllisyyttä. Siksi työelämän syrjinnästä tarvitaan tarkat ja ajankohtaiset tiedot sekä toimivia keinoja ehkäistä syrjintää. Myös työnantajien rekrytointi- ja monimuotoisuusosaamisen lisääminen on kirjattu hallitusohjelmaan.

Tutkimus tuottaa tietoa työsyrjinnästä eri väestöryhmissä

Työelämässä esiintyy eri tutkimusten mukaan syrjintää työhönotossa, työsuhteen aikana sekä työsuhteen päättyessä. THL:n toteuttamassa osassa tutkimusta arvioidaan, miten hyvin eri aineistot kuvaavat työsyrjinnän tilaa ja sen eri muotoja.

Tutkimuksessa tarkastellaan syrjintää eri perusteiden näkökulmasta, muun muassa sukupuolen, iän, alkuperän, kansallisuuden, kielen, uskonnon, vamman tai terveydentilan. Kootun tiedon analysoinnilla päästään pureutumaan syrjintään ja sen ehkäisyyn sekä edistämään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista työelämässä.

Tutkimus kartoittaa parhaita rekrytointikäytäntöjä

PT:n toteuttamassa osassa tutkimusta keskitytään parhaisiin keinoihin ehkäistä rekrytointisyrjintää. Tässä yhtenä arvioitavana keinona on nimetön työnhaku. Rekrytointisyrjinnän osalta kootaan yhteen kotimaisen ja kansainvälisen tieteellisen tutkimuksen ja selvitysten tuloksia sekä eri maiden hyviä käytäntöjä. Analyysin pohjalta esitetään päätöksentekijöiden ja työelämän kehittäjien käyttöön suosituksia, miten rekrytoinnissa tapahtuvaa syrjintää voidaan Suomessa ehkäistä ja siihen puuttua.

Tavoitteena syrjimätön työelämä -hanke toteutetaan osana valtioneuvoston yhteistä selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN TEAS).

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Seija Jalkanen, TEM, p. 0295 048 952, [email protected]
tutkimuskoordinaattori Ohto Kanninen, PT, p. 09 2535 7348, [email protected]
tutkimuspäällikkö Shadia Rask, THL, p. 029 524 8537, [email protected]

 
Sivun alkuun