Hoppa till innehåll

Sysselsättningsanslag tilldelades NTM-centralerna

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 25.1.2018 13.43
Pressmeddelande

Regeringen beslutade den 25 januari 2018 om den regionala fördelningen av årets anslag för sysselsättning och arbetslöshetsförmåner. Sammanlagt 533,9 miljoner euro fördelades.

Anslagen fördelas till NTM-centralerna och NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret). Anslagen används huvudsakligen för upphandling av arbetskraftsutbildning, integrationsutbildning och träningar samt för lönesubventionerat arbete, startpeng och sysselsättningspolitiska understöd.

Arbets- och näringsministeriets sysselsättningsanslag och social- och hälsovårdsministeriets arbetslöshetsförmånsanslag för 2018 fördelades till NTM-centralerna och UF-centret på följande

NTM-central  Anslag
Nyland 77 233 000
Egentliga Finland 22 378 000
Satakunta 9 714 000
Tavastland 20 917 000
Birkaland 24 138 000
Sydöstra Finland 17 651 000
Södra Savolax 8976 000
Norra Savolax 11 007 000
Norra Karelen 10 485 000
Mellersta Finland 17 497 000
Södra Österbotten 6 220 000
Österbotten 9 842 000
Norra Österbotten 19 426 000
Kajanaland 5 155 000
Lappland 11 866 000
Sysselsättningsanslag (ANM) totalt 272 505 000
   
UF-centret  
Arbetslöshetsförmånsanslag (SHM) 261 420 000
   
TOTALT 533 925 000

I fördelningen av anslaget beaktades en överföring på 59 miljoner euro till undervisnings- och kulturministeriet, i och med att ansvarsfördelningen inom arbetskraftsutbildningen ändrades vid ingången av 2018. Ansvaret för arbetskraftsutbildning som leder till examen och för examensinriktad fortbildning överfördes från arbets- och näringsministeriet till undervisnings- och kulturministeriet.                                    

Finansiering för lönesubventionerat arbete och startpeng

Åren 2017–2018 pågår ett försök med en finansieringsmodell där även lönesubventionerat arbete och startpeng kan finansieras med arbetslöshetsförmåner. Syftet är att göra det lättare för arbetslösa att återvända till arbetsmarknaden samt att sänka tröskeln för företagande.

Utöver dessa anslag fördelar arbets- och näringsministeriet 19,9 miljoner euro anslag från budgetåret 2017 till NTM-centralerna.

Dessutom har NTM-centralerna 20,6 miljoner euro till förfogande för sysselsättning inom statsförvaltningen. Till arbets- och näringsministeriet lämnades 43,1 miljoner euro i sysselsättningsanslag. Anslaget blir senare tillgängligt för NTM-centralerna.

Statsrådet beslut (på finska)

Ytterligare upplysningar:
Sari Mutka, specialsakkunnig, ANM, tfn 029 504 7158

Tillbaka till toppen