Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Työllisyysmäärärahoja jaettiin ELY-keskuksille

Työ- ja elinkeinoministeriö
25.1.2018 13.43
Tiedote

Hallitus päätti 25.1.2018 kuluvan vuoden työllisyys- ja työttömyysetuusmäärärahojen alueellisesta jaosta. Määrärahoja jaettiin yhteensä 533,9 miljoonaa euroa.

Määrärahat jaetaan ELY-keskuksille ja ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselle (KEHA-keskus). Ne käytetään pääosin työvoimakoulutuksen, kotoutumiskoulutuksen ja valmennusten hankintaan, palkkatuettuun työhön, starttirahaan ja työllisyyspoliittisiin avustuksiin.

Vuoden 2018 työ- ja elinkeinoministeriön työllisyysmäärärahat sekä sosiaali- ja terveysministeriön työttömyysetuusmäärärahat jaettiin ELY-keskuksille ja KEHA-keskukselle seuraavasti:

ELY-keskus  Määrärahat
Uusimaa 77 233 000
Varsinais-Suomi 22 378 000
Satakunta 9 714 000
Häme 20 917 000
Pirkanmaa 24 138 000
Kaakkois-Suomi 17 651 000
Etelä-Savo 8976 000
Pohjois-Savo 11 007 000
Pohjois-Karjala 10 485 000
Keski-Suomi 17 497 000
Etelä-Pohjanmaa 6 220 000
Pohjanmaa 9 842 000
Pohjois-Pohjanmaa 19 426 000
Kainuu 5 155 000
Lappi 11 866 000
Työllisyysmäärärahat (TEM) yhteensä 272 505 000
   
KEHA-keskus  
Työttömyysetuusmäärärahat (STM) 261 420 000
   
YHTEENSÄ 533 925 000


Jaettavassa määrärahassa on otettu huomioon 59 miljoonan euron siirto opetus- ja kulttuuriministeriölle työvoimakoulutuksen vastuunjaon muututtua vuoden 2018 alusta lähtien.

Vastuu tutkintoon johtavasta työvoimakoulutuksesta ja muuntokoulutuksesta siirtyi työ- ja elinkeinoministeriöltä opetus- ja kulttuuriministeriöön.                                    

Rahoitusta palkkatuettuun työhön ja starttirahaan

Vuosina 2017–2018 on käynnissä kokeiluluonteinen rahoitusmalli, jossa työttömyysetuuksilla voidaan rahoittaa myös palkkatuettua työtä ja starttirahaa. Tavoitteena on helpottaa työttömän paluuta takaisin työmarkkinoille sekä madaltaa yrittäjyyden kynnystä.

Näiden lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö jakaa ELY-keskuksille 19,9 miljoonaa euroa talousarviovuoden 2017 määrärahaa.

Lisäksi ELY-keskusten käytettävissä on valtionhallintoon työllistämiseen 20,6 miljoonaa euroa. Työ- ja elinkeinoministeriöön jätettiin työllisyysmäärärahoja 43,1 miljoonaa euroa, jotka tulevat myöhemmin ELY-keskusten käyttöön.

Päätös on luettavissa verkkosivulla tem.fi/paatokset

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Sari Mutka, TEM, p. 029 504 7158

Tillbaka till toppen