Hoppa till innehåll
Media

Arbetsminister Haatainen: Arbetsmarknadsstödet för företagare fortsätter fram till 30.6.2021

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 28.1.2021 12.30 | Publicerad på svenska 29.1.2021 kl. 15.26
Pressmeddelande
Minister Tuula Haatainen

Företagarnas rätt till arbetsmarknadsstöd förlängs till utgången av juni 2021. Regeringen drog upp riktlinjer för fortsättningen vid sina förhandlingar 27.1.2021. Arbets- och näringsministeriet inleder omedelbart beredningen av lagändringen.

Företagare har haft möjlighet att få temporärt arbetsmarknadsstöd om huvudsysslan i företaget har upphört på grund av coronaviruspandemin. Den temporära utvidgningen av arbetslöshetsförmånen för företagare gäller för närvarande till 31.3.2021.

– Coronaviruspandemin har medfört ett ansträngt läge för många företagare. Arbetsmarknadsstödet för företagare har under krisen fört med sig trygghet i synnerhet för de småföretagare vars utkomst på grund av krisen har varit mycket osäker. Det finns fortfarande ett klart behov av stödet och därför inleder vi en brådskande lagberedning för att fortsätta med det, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Rätten till arbetsmarknadsstöd för företagare är inte beroende av företagsverksamhetens form. Utgångspunkten är att alla företagare har rätt till det, om villkoren för beviljande av stödet uppfylls.

– Man har velat göra arbetsmarknadsstödet för företagare enkelt, så att det i stor utsträckning beaktar företagarnas olika situationer, konstaterar minister Haatainen.

År 2020 betalade Folkpensionsanstalten sammanlagt cirka 44 000 företagare arbetsmarknadsstöd för företagare. Det betalades ut sammanlagt cirka 165,8 miljoner euro i stöd.

På vilka villkor kan en företagare få arbetsmarknadsstöd?

Företagare ska temporärt kunna få arbetsmarknadsstöd på grund av den plötsliga och överraskande nedgång i efterfrågan som coronavirusepidemin har orsakat. Arbetsmarknadsstödet är en form av arbetslöshetsförmån.

Villkor för erhållandet av arbetsmarknadsstöd är

  • att företagarens arbete på heltid har upphört eller
  • att inkomsten av företagsverksamheten är mindre än 1 089,67 euro per månad för varje person som deltar i arbetet som företagare.

Arbetet på heltid ska ha upphört eller inkomsterna minskat på grund av coronavirusepidemin. Erhållandet av stöd förutsätter inte att företagsverksamheten upphör.

Betalning av arbetsmarknadsstöd till en person förutsätter att personen anmäler sig som arbetssökande till arbets- och näringsbyrån och att byrån ger Folkpensionsanstalten ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om hens rätt till arbetsmarknadsstöd. Därefter kan företagaren ansöka om arbetsmarknadsstöd hos Folkpensionsanstalten.

Ytterligare information:
Timo Nevaranta, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 1430 (frågor till arbetsministern)
Eeva Vartio, regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 082 (mediernas frågor om arbetslöshetsförmån)

Tillbaka till toppen