Finlands Industriinvestering Ab finansierar tillväxt

Bolaget har till uppgift att genom kapitalinvesteringsverksamhet främja den finländska företagsverksamhetens tillväxt, konkurrenskraft och internationalisering samt industrins strukturella förnyelse.

Finlands Industriinvestering Ab (Tesi) gör fondplaceringar i kapitalfonder för att finansiera företags tillväxt. Bolaget gör dessutom direkta investeringar i målföretag som befinner sig i tillväxt- och internationaliseringsfasen samt i speciella målregioner via sina investeringsprogram. Bolagets verksamhet bedrivs på marknadsvillkor.

Bolagets verksamhet styrs av lagen och förordningen om statsbolaget Finlands Industriinvestering Ab. Arbets- och näringsministeriet ansvarar för den näringspolitiska styrningen och ägarstyrningen av bolaget.

Ytterligare upplysningar:

Kari Virtanen
kari.virtanen(at)gov.fi