Finlands Industriinvestering Ab finansierar tillväxt

Tesi logo Bolaget har till uppgift att genom kapitalinvesteringsverksamhet främja den finländska företagsverksamhetens tillväxt, konkurrenskraft och internationalisering samt industrins strukturella förnyelse.

Finlands Industriinvestering Ab (Tesi) gör fondplaceringar i kapitalfonder för att finansiera företags tillväxt. Bolaget gör dessutom direkta investeringar i målföretag som befinner sig i tillväxt- och internationaliseringsfasen samt i speciella målregioner via sina investeringsprogram. Bolagets verksamhet bedrivs på marknadsvillkor.

Bolagets verksamhet styrs av lagen och förordningen om statsbolaget Finlands Industriinvestering Ab. Arbets- och näringsministeriet ansvarar för den näringspolitiska styrningen och ägarstyrningen av bolaget.

Ytterligare upplysningar:

Kari Virtanen
kari.virtanen(at)gov.fi