Business Finland Venture Capital Ab investerar i kapitalfonder för tidig fas

Den offentliga kapitalinvesteringsverksamheten ska främja kapitalinvesteringsmarknadens utveckling och rikta finansiering speciellt till sådana områden där den privata riskfinansieringen är otillräcklig (marknadsbrist).

Syftet med Business Finland Venture Capital Ab:s verksamhet är att stärka finansieringsutbudet i Finland för företag i tidig fas och göra det mångsidigare. Bolaget fungerar som fondplacerare och gör inte alls direkta investeringar i företagen.

Företagsverksamhet i tidig fas bedöms ofta vara förknippat med betydande risk i och med att företagens produkter och/eller affärsmodeller då är i utvecklingsfasen. Business Finland Venture Capital Ab kan använda ekonomiska incitament (t.ex. asymmetrisk vinstutdelning till förmån för privata placerare) för att kanalisera privat kapital till fonder som investerar i företag i tidig fas.

Bolagets verksamhet styrs av lagen om statens helägda aktiebolag som placerar riskfinansiering i kapitalfonder för tidig fas. Arbets- och näringsministeriet styr Innovationsfinansieringsverket Business Finland verksamhet och ställer upp mål även för kapitalinvesteringsverksamheten. Business Finland svarar för ägarstyrningen.

Ytterligare upplysningar:

Jyrki Orpana
jyrki.orpana(at)gov.fi