Statens nya kapitalplaceringsbolag

I regeringsprogrammet för Petteri Orpos regering kom man överens om att Statens inhemska kapitalinvesterings- och företagsfinansieringsverksamhet effektiviseras genom att Business Finland Venture Capital Ab, Klimatfonden Ab och Oppiva Invest Oy införlivas i Finlands Industriinvestering Ab. 

Kapitalsituationen och kapitalbehovet i det nya investeringsbolaget och den lagstiftning som gäller bolaget bedöms som en helhet i syfte att skapa ett effektivt instrument med en tydlig uppgift och ett tydligt mål: att hjälpa företag växa snabbare. 

En separat utredning om Fonden för industriellt samarbete Ab (Finnfund) görs. Utredningen blir klar i januari 2024. 

Regeringen lämnar sin proposition om det nya kapitalplaceringsbolaget till riksdagen våren 2024. Det nya bolaget inleder sin verksamhet den 1 januari 2025.

Ytterligare upplysningar: handelsråd Kari Virtanen, tfn 0295 047 707, [email protected]