Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Erfarenheter från pilotprojekt inom arbetsförmedling utnyttjas i tillväxttjänsterna

Arbets- och näringsministeriet
29.11.2017 10.12
Pressmeddelande

En utvärderingsundersökning som gjorts om de pilotprojekt som ingår i spetsprojektet för arbetsförmedling ger mångsidig information för beredningen av landskapsreformen och tillväxttjänstreformen.

Målet med regeringens spetsprojekt för arbetsförmedling är att arbetslösa arbetssökande snabbare ska få jobb och att tillgången till kompetent arbetskraft ska främjas. Arbets- och näringsbyråerna ska fokusera på arbetsförmedling. Samtidigt stärks dialogen och samarbetet mellan den offentliga arbetsförmedlingen och arbetsgivarföretagen.

Som en del av spetsprojektet för arbetsförmedling har det genomförts 13 pilotprojekt inom arbetsförmedlingen och företagstjänsterna. Pilotprojekten är inriktade på branscher där det finns efterfrågan på arbetskraft. Bemanningsföretag och andra privata tjänsteproducenter har varit tjänsteproducenter i de resultatbaserade pilotprojekten. Inom pilotprojekten har det utvecklats nya former av jobbsökning och verksamhetssätt för företagstjänsterna.

Pilotprojekten ger lärdomar för vidareutveckling

En verksamhets- och utvärderingsundersökning som arbets- och näringsministeriet beställt följde upp genomförandet av pilotprojekten från sommaren 2016 till september 2017. Målet med undersökningen var att stödja arbets- och näringsbyråerna i genomförandet och utvecklandet av pilotprojekt som gäller resultatbaserade köpta tjänster. Samtidigt granskades under vilka förutsättningar privata tjänster och privat tjänsteproduktion kan anslutas till den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen.

– Slutsatserna och rekommendationerna från utvärderingsrapporten bidrar med mångsidig information till beredningen av landskapsreformen och tillväxttjänstreformen, säger utvecklingsdirektör Elisabet Heinonen, som är ordförande för den styrgrupp som lett arbetet med undersökningen.

I samband med landskapsreformen genomförs en omfattande tillväxttjänstreform där de nuvarande arbets- och näringstjänsterna och företagstjänsterna slås ihop till en tillväxttjänst och produktionen öppnas för konkurrens.

– Erfarenheterna från pilotprojekten kan man dra nytta av vid vidareutvecklingen av motsvarande modeller med separata anordnare och producenter och vid bedömningen av hur fungerande en arvodesmodell är, berättar Heinonen.

Kundvägledning förklaringen till lyckade pilotprojekt

En central rekommendation i utvärderingen är att de nya pilotprojekten bör innefatta betydligt fler kunder än de nuvarande. Inom projekten har man fått tillräckligt med kunder i de försök där kundvägledningen har varit systematisk.

För att få tillräckligt många kunder och säkerställa goda resultat vid hänvisningen till köpta tjänster finns det enligt undersökningen behov av att öka den obligatoriska karaktären. De pilotprojekt som har genomförts hittills har grundat sig på frivillighet.

I de kommande försöken kommer man att på ett bättre sätt än tidigare samordna både arbetskrafts- och företagsservicen och beakta olika arbetsformer, såsom lönearbete, företagande, ströjobb och egenanställning.

Rapport om verksamhets- och utvärderingsundersökningen av pilotprojekt inom spetsprojektet för arbetsförmedlingen (på finska)
Spetsprojektet för arbetsförmedlingen

Ytterligare upplysningar:
Elisabet Heinonen, utvecklingsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 049 209

Tillbaka till toppen