Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Työnvälityksen pilottien kokemuksia hyödynnetään kasvupalveluissa

Työ- ja elinkeinoministeriö
29.11.2017 10.12
Tiedote

Työnvälityksen kärkihankkeen pilottien arviointitutkimus antaa monipuolista tietoa maakunta- ja kasvupalvelu-uudistuksen valmistelutyöhön.

Hallituksen työnvälityksen kärkihankkeen tavoitteena on nopeuttaa työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja edistää osaavan työvoiman saatavuutta. TE-toimistojen tehtäväksi kirkastetaan työnvälitys. Samalla julkisen työnvälityksen vuoropuhelua ja yhteistyötä työnantajayritysten kanssa vahvistetaan.

Osana työnvälityksen kärkihanketta on toteutettu 13 työnvälitys- ja yrityspalvelupilottia. Pilotit on suunnattu aloille, joissa on kysyntää työvoimasta. Tulosperusteisten pilottien palveluntuottajina ovat toimineet henkilöstöpalveluyritykset ja muut yksityiset palveluntuottajat. Piloteissa on kehitetty uudenlaisia työnhaun muotoja ja yrityspalvelujen toimintatapoja.

Piloteista oppia jatkokehittämiseen

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama toiminta- ja arviointitutkimus seurasi pilottien toteutumista kesästä 2016 syyskuuhun 2017. Tutkimuksen tavoitteena oli tukea TE-toimistoja työnvälityksen tulosperusteisten ostopalvelupilottien toteuttamisessa ja kehittämisessä. Samalla tarkasteltiin, millä edellytyksillä yksityinen palvelu ja palvelutuotanto voidaan liittää osaksi julkisia työvoima- ja yrityspalveluja.

– Arviointiraportin johtopäätökset ja suositukset antavat monipuolista tietoa maakunta- ja kasvupalvelu-uudistuksen valmistelutyöhön, tutkimustyötä ohjanneen ohjausryhmän puheenjohtaja, kehitysjohtaja Elisabet Heinonen sanoo.

Maakuntauudistuksen yhteydessä toteutetaan laaja kasvupalvelu-uudistus, jossa nykyiset TE- ja yrityspalvelut yhdistetään kasvupalveluksi ja tuotantoa avataan kilpailulle.

– Pilottien kokemuksia voidaan hyödyntää vastaavien järjestäjä-tuottaja-mallien jatkokehittämisessä ja arvioidessamme palkkiomallin toimivuutta, Heinonen kertoo.

Asiakasohjaus selittää pilottien onnistumista

Arvioinnin keskeinen suositus on, että uusien pilottien tulee olla asiakasmääriltään selvästi nykyistä laajempia. Hankkeisiin on saatu riittävästi asiakkaita kokeiluissa, joissa asiakasohjaus on toteutettu systemaattisesti.

Riittävän asiakasmäärän saavuttamiseksi ja tuloksellisuuden varmistamiseksi ostopalveluihin ohjaamisessa on tutkimuksen mukaan tarpeen lisätä velvoittavuutta. Tähän asti toteutetut pilotit ovat perustuneet vapaaehtoisuuteen.

Tulevissa kokeiluissa sovitetaan aiempaa paremmin yhteen sekä työvoima- että yrityspalvelu ja huomioidaan eri työmuodot, kuten palkkatyö, yrittäjyys, keikkatyö, kevytyrittäjyys.

Työnvälityksen kärkihankkeen pilottien toiminta- ja arviointitutkimuksen tutkimusraportti
Työnvälityksen kärkihanke

Lisätiedot:
kehitysjohtaja Elisabet Heinonen, TEM, p. 029 50 49209

Sivun alkuun