Hoppa till innehåll

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i oktober

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 21.11.2017 9.04
Pressmeddelande

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av oktober sammanlagt 272 500 arbetslösa arbetssökande. Det är 56 400 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 3 100. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 94 700, vilket är 28 100 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 106 300, dvs. 19 100 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 8 700 färre än i oktober i fjol, dvs. sammanlagt 32 300. I januari–oktober avslutades i genomsnitt 66,4 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 3,8 procentenheter mer än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb ökade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under oktober 47 700 nya lediga jobb, dvs. 7 700 fler än i oktober i fjol. Allt som allt fanns det i oktober 89 500 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 13 100 fler än för ett år sedan.

I slutet av oktober fanns det i hela landet 18 600 permitterade, vilket är 11 400 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 10 100, vilket är 9 600 färre än i oktober i fjol.

Antalet förhandsmeddelanden om kommande permitteringar från arbetsgivare har minskat. Utifrån förhandsmeddelandena är det möjligt att 1 000 personer kommer att permitteras inom den närmaste framtiden, vilket är 1 000 färre än för ett år sedan. Från september till oktober minskade antalet framtida permitteringar med 300.

I slutet av oktober deltog 125 700 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 3 200 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 7,3 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i oktober 46 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 70,0 procent, dvs. 1,6 procentenheter högre än i oktober i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 197 000, vilket är 20 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 7,3 procent, dvs. 0,8 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och separata uppföljning av kommande permitteringar samt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna

Ytterligare upplysningar:
Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 504 8050

Länkar:
ANM:s sysselsättningsöversikt
Uppgifterna om den separata uppföljningen av kommande permitteringar
Arbetsförmedlingsstatistikens centrala definitioner
Mer detaljerade uppgifter om arbetsförmedlingsstatistiken via ANM:s statistikdatabas Toimiala Online: www2.toimialaonline.fi/ sökväg Tilastokanta – Työmarkkinat – Työnvälitystilastot
Statistikcentralens och ANM:s gemensamma offentliggöranden

Tillbaka till toppen