Hyppää sisältöön
Media

Työttömien työnhakijoiden määrä väheni lokakuussa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 21.11.2017 9.04
Tiedote

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli lokakuun lopussa yhteensä 272 500 työtöntä työnhakijaa. Se on 56 400 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni edellisestä kuusta 3 100:lla. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksesta.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 94 700, mikä on 28 100 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 106 300 eli 19 100 vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 8 700 vähemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa eli yhteensä 32 300. Nuorten työttömyyksistä päättyi ennen kolmen kuukauden työttömyyttä tammi-lokakuussa keskimäärin 66,4 prosenttia, mikä on 3,8 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin lokakuun aikana 47 700 eli 7 700 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli lokakuussa avoinna 89 500 työpaikkaa, mikä on 13 100 enemmän kuin vuosi sitten.

Koko maassa oli lomautettuna lokakuun lopussa 18 600 henkilöä, mikä on 11 400 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Kokoaikaisesti lomautettuja oli yhteensä 10 100 henkilöä, mikä on 9 600 vähemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa.

Työnantajien ennakkoilmoitukset tulevista lomautuksista ovat vähentyneet. Ennakkoilmoitusten mukaan on mahdollista, että 1 000 henkilöä lomautetaan lähitulevaisuudessa, mikä on 1 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Tulevien lomautusten määrä laski syyskuusta lokakuuhun 300:lla.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli lokakuun lopussa 125 700 henkilöä, mikä on 3 200 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu.

Tilastokeskus: Työttömyysaste 7,3 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli lokakuussa 46 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 70,0 prosenttia, mikä on 1,6 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisen vuoden lokakuussa. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 197 000, mikä oli 20 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,3 prosenttia eli 0,8 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuotta aiemmin.

Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen keskeiset erot:

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon ja tulevien lomautusten erillisseurantaan, sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. TEM:n Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus.

TEM:n Työnvälitystilastossa työttömyyden määritelmänä on, ettei henkilöllä ole työsuhdetta eikä hän työllisty yritystoiminnassa. Lisäksi Työnvälitystilastossa kokoaikaisesti lomautetut luetaan työttömiin, mutta päätoimisia opiskelijoita ei. Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen työttömyyden määritelmä on tiukempi: se edellyttää työttömiltä aktiivista työnhakua edeltävien 4 viikon aikana ja valmiutta ottaa työtä vastaan seuraavien 2 viikon aikana. Kansainvälisesti vertailukelpoisena Tilastokeskuksen työvoimatutkimus tuottaa viralliset työttömyysluvut.

Lisätietoja tilastojen eroista

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Petri Syvänen, TEM, puh. 029 504 8050

Linkit:
TEM:n Työllisyyskatsaus
Tulevien lomautusten erillisseurannan tiedot
Työnvälitystilaston keskeiset määritelmät
Yksityiskohtaisemmat Työnvälitystilaston tiedot TEM:n ToimialaOnline –tilastokannasta: www2.toimialaonline.fi/ polkua Tilastokanta – Työmarkkinat – Työnvälitystilastot
Tilastokeskuksen ja TEM:n yhteisjulkistus

 
Sivun alkuun