Hoppa till innehåll

Uppgifter inom utkomstskyddet för arbetslösa koncentreras till Nylands arbets- och näringsbyrå

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 8.7.2021 13.39
Pressmeddelande

I fortsättningen ger Nylands arbets- och näringsbyrå arbetskraftspolitiska utlåtanden om en del av förutsättningarna för erhållande av arbetslöshetsförmån inom verksamhetsområdena för samtliga arbets- och näringsbyråer. Centraliseringen syftar till enhetligare behandlingstider och beslutspraxis än tidigare. Dessutom vill man säkerställa att utlåtandena om förutsättningarna för erhållande av arbetslöshetsförmån behandlas utan dröjsmål.

Det är motiverat att koncentrera uppgifterna till Nylands arbets- och näringsbyrå eftersom byrån har förmåga och beredskap att leda verksamheten i en stor enhet. Dessutom har Nylands arbets- och näringsbyrå gedigen kompetens i de uppgifter som ska centraliseras samt välfungerande, etablerade verksamhetsprocesser och verksamhetspraxis.

Nylands arbets- och näringsbyrå ska sköta uppgifter i anslutning till arbetskraftspolitiska utlåtanden när det gäller sysselsättning som företagare och i eget arbete, arbete som inte utförs i anställningsförhållande, studier, skyldighet för unga personer att söka studieplats som förutsättning för erhållande av arbetslöshetsförmån samt förfaranden som är arbetskraftspolitiskt klandervärda.

Alla arbets- och näringsbyråer ska inom sina verksamhetsområden fortfarande ge arbetskraftspolitiska utlåtanden om exempelvis de förutsättningar för erhållande av arbetslöshetsförmån som hänför sig till jobbsökningens giltighet, sökande av heltidsarbete och arbetslöshetsförmån som betalas under tiden för sysselsättningsfrämjande service.

Efter centraliseringen har arbetssökande likadana möjligheter som förut att uträtta ärenden hos arbets- och näringsbyråerna.

Statsrådet utfärdade en förordning om detta den 8 juli 2021. Förordningen träder i kraft den 1 oktober 2021.

Ytterligare information:
Eeva Vartio, regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 082

* pressmeddelandet har bearbetats 9.7 och förteckningen över de uppgifter som sköts av Nylands arbets- och näringsbyrå har preciserats.

Tillbaka till toppen