Hoppa till innehåll
Media

Regeringens proposition
Utförsäljningen av anknutna enheter inom social- och hälsovården kan fortsätta med de nuvarande specialvillkoren till utgången av 2022

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 7.10.2021 14.30 | Publicerad på svenska 8.10.2021 kl. 10.52
Nyhet
Tutkija laboratoriossa

Övergångstiden för utförsäljning till utomstående av anknutna enheter inom social- och hälsovården fortsätter tills kommunernas och sjukvårdsdistriktens uppgifter överförs till välfärdsområdena. Målet är att minska kommunernas administrativa arbete och trygga arbetsron i beredningen av strukturreformen.

Anknutna enheter kan producera tjänster både för sina ägare och med vissa begränsningar för utomstående

Upphandlingslagen tillämpas inte på upphandlingar som en upphandlande enhet gör hos en egen anknuten enhet. Med anknuten enhet avses en enhet som

  • är formellt fristående från den upphandlande enheten
  • fattar beslut självständigt
  • ensam eller tillsammans med andra upphandlande enheter utövar ett bestämmande inflytande.

I praktiken är anknutna enheter i allmänhet aktiebolag som ägs av kommuner, staten eller församlingar. Enligt upphandlingslagen kan anknutna enheters försäljning, dvs. försäljning till andra än enheternas ägare, vara högst fem procent och 500 000 euro av deras affärsverksamhet.

Inom sektorn för social- och hälsovårdstjänster producerar anknutna enheter stödtjänster såsom laboratorietjänster och bilddiagnostik för sina upphandlande enheter. Dessutom kan de sälja sina tjänster till utomstående till exempel i glesbygdsområden där det inte har funnits företagsekonomiska förutsättningar för privat serviceproduktion.

Övergångstiden för social- och hälsovårdssektorn förlängs med ett år

De anknutna enheterna har under övergångsperioden kunnat avvika från de krav på försäljning som uppställts i upphandlingslagen. Den nuvarande undantagsbestämmelsen gäller till och med den 31 december 2021. Enligt bestämmelsen kan storleken på försäljningen från anknutna enheter inom branschen för social- och hälsovårdstjänster uppgå till 10 procent av enheternas affärsverksamhet fram till slutet av övergångsperioden. Efter att övergångsperioden har gått ut får försäljningen vara högst fem procent av affärsverksamheten och 500 000 euro.

Regeringen lämnade den 7 oktober 2021 en proposition som förlänger övergångsperioden inom sektorn för social- och hälsovårdstjänster till utgången av 2022. På så sätt upphör övergångsperioden samtidigt som kommunernas och sjukvårdsdistriktens uppgifter överförs till välfärdsområdena den 1 januari 2023.

Målet är att lätta på den administrativa bördan för att kommunerna inte ska behöva anpassa de anknutna enheternas affärsverksamhet så att den motsvarar upphandlingslagen innan lagen om välfärdsområden träder i kraft.

Mer information:
Riikka Hietanen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 078

Tillbaka till toppen