Hyppää sisältöön

Hallituksen esitys
Sosiaali- ja terveysalan sidosyksiköiden ulosmyynti voi jatkua nykyisillä reunaehdoilla vuoden 2022 loppuun

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 7.10.2021 14.30
Uutinen
Tutkija laboratoriossa

Sote-alan sidosyksiköiden ulosmyyntiä koskeva siirtymäaika jatkuisi siihen asti, kun kuntien ja sairaanhoitopiirien tehtävät siirtyvät hyvinvointialueille. Tavoitteena on vähentää kuntien hallinnollista työtä ja turvata työrauha rakenneuudistuksen valmisteluun.

Sidosyksiköt voivat tuottaa palveluja sekä omistajilleen että tietyin rajoituksin ulkopuolisille

Hankintalakia ei sovelleta hankintaan, jonka hankintayksikkö tekee omalta sidosyksiköltään. Sidosyksiköllä tarkoitetaan yksikköä, joka on

  • muodollisesti erillinen hankintayksiköstä
  • jonka päätöksenteko on itsenäistä
  • jossa hankintayksikkö joko yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa käyttää määräysvaltaa.

Käytännössä sidosyksiköt ovat yleensä kuntien, valtion tai seurakuntien omistamia osakeyhtiöitä. Hankintalain mukaan sidosyksiköiden ulosmyyntiä eli myyntiä muille kuin sen omistajille voi olla enintään viisi prosenttia ja 500 000 euroa sen liiketoiminnasta.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialalla sidosyksiköt tuottavat hankintayksiköilleen tukipalveluja kuten laboratorio- ja kuvantamispalveluja. Lisäksi ne voivat myydä ulkopuolisille palvelujaan esimerkiksi haja-asutusalueilla, joissa yksityiselle palvelutuotannolle ei ole ollut liiketaloudellisia edellytyksiä.

Siirtymäaikaan tulisi sote-alalla vuoden pidennys

Sidosyksiköt ovat voineet poiketa ulosmyynnille hankintalaissa asetetuista vaatimuksista siirtymäaikana. Nykyinen siirtymäsäännös on voimassa 31.12.2021 asti. Sen mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialalla toimivien sidosyksiköiden ulosmyynnin suuruus voi olla 10 prosenttia niiden liiketoiminnasta siirtymäajan loppuun asti. Siirtymäajan päättymisen jälkeen ulosmyynti saa olla enintään viisi prosenttia liiketoiminnasta ja 500 000 euroa.

Hallitus antoi 7.10.2021 esityksen, joka pidentäisi siirtymäaikaa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialalla vuoden 2022 loppuun asti. Näin siirtymäaika päättyisi samaan aikaan, kun kuntien ja sairaanhoitopiirien tehtävät siirtyvät hyvinvointialueille 1.1.2023.

Tavoitteena on keventää hallinnollista taakkaa, jotta kuntien ei tarvitse sopeuttaa sidosyksiköiden liiketoimintaa vastaamaan hankintalakia ennen hyvinvointialueista annetun lain voimaantuloa.

Lisätiedot:
johtava asiantuntija Riikka Hietanen, TEM, p. 0295 047 078

 
Sivun alkuun