Hoppa till innehåll
Media

Utkast till ändringar i lagstiftningen om Business Finland på remiss

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 9.5.2022 12.48 | Publicerad på svenska 3.6.2022 kl. 11.15
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtanden om förslagen till ändring av lagstiftningen om Business Finland. Ändringarna preciserar framförallt regleringen av de offentliga förvaltningsuppgifter som Business Finland Oy sköter. Remisstiden i utlåtandetjänsten går ut den 1 juli 2022.

Det föreslås att det görs preciseringar i lagens bestämmelser om Business Finland Oy:s offentliga förvaltningsuppgifter som hänför sig till den finansieringsverksamhet som hör till finansieringsverkets ansvar. I lagen ska det också införas bestämmelser till exempel om bolagets uppgift att representera Finland i internationella organisationer.

I regeringspropositionen föreslås dessutom andra preciseringar som har visat sig vara nödvändiga när den nuvarande lagstiftningen varit i kraft i över fyra år. Dessa är bland annat främjandet av invandring av utländska experter till Finland, som föreslås bli en av bolagets uppgifter och som ska utgå från den uppgift som bolaget redan nu sköter.   I lagen preciseras också bestämmelserna om till exempel serviceavtal, finansieringsbeslut och ändringssökande. I samband med beredningen av regeringspropositionen föreslås också en ändring av mindre betydelse i statsrådets förordning om Business Finland.

Propositionen ändrar inte utgångspunkten enligt den gällande lagen om Business Finland, enligt vilken finansieringsverket och bolaget bildar en funktionell helhet och leds genom en gemensam strategi.

Bakom lagstiftningsprojektet ligger riksdagens biträdande justitieombudsmans beslut våren 2019 gällande överföringen offentliga förvaltningsuppgifter från Innovationsfinansieringsverket Business Finland till Business Finland Oy och hur överföringen av uppgifter förhåller sig till grundlagen. Dessutom rekommenderade Statens revisionsverk att det görs en ny bedömning av uppgiftsfördelningen som helhet.

Utlåtanden om regeringspropositionen på svenska begärs vid en senare tidpunkt under juni–juli 2022.

Mer information:
Maria Kekäläinen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 5047 334
Liisa Lundelin-Nuortio, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8261 (under perioden 30.5–10.6.)
 

Tillbaka till toppen