Hyppää sisältöön

Luonnos Business Finlandia koskevan lainsäädännön muutoksista lausunnoille

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 9.5.2022 12.48
Tiedote

Laissa esitettäisiin täsmennettäväksi erityisesti Business Finland Oy:n julkisia hallintotehtäviä, jotka liittyvät rahoituskeskuksen vastuulle kuuluvaan rahoitustoimintaan. Laissa säädettäisiin myös esimerkiksi yhtiön tehtävistä edustaa Suomea kansainvälisissä organisaatioissa.

Lisäksi hallituksen esityksessä esitetään muita tarkennuksia, jotka ovat osoittautuneet tarpeellisiksi nykyisen lainsäädännön oltua voimassa yli neljän vuoden ajan. Näitä ovat muun muassa yhtiön tehtäviin esitettävä lisäys ulkomaisten osaajien maahanmuuton edistämisestä Suomeen, joka perustuisi yhtiön jo nykytilassa hoitamaan tehtävään. Laissa täsmennettäisiin myös säännöksiä esimerkiksi palvelusopimuksesta, rahoituspäätöksistä ja muutoksenhausta. Hallituksen esityksen valmistelun yhteydessä myös Business Finlandia koskevaan valtioneuvoston asetukseen ehdotettaisiin tehtävän merkitykseltään vähäinen muutos.

Esityksellä ei muuteta voimassa olevan Business Finland -lain mukaista lähtökohtaa, jonka mukaan rahoituskeskus ja yhtiö muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden ja niitä johdetaan yhteisellä strategialla. 

Säädöshankkeen taustalla on eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen 2019 antama päätös koskien julkisten hallintotehtävien siirtämistä Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandilta Business Finland Oy:lle ja tehtäväsiirtojen suhdetta perustuslakiin. Lisäksi Valtiontalouden tarkastusvirasto suositteli tehtäväjaon arvioimista kokonaisuutena uudelleen. 

Ruotsinkielisestä hallituksen esityksestä pyydetään lausuntoja myöhempänä ajankohtana kesä-heinäkuun 2022 aikana.

Lisätiedot
johtava asiantuntija Maria Kekäläinen, TEM, p. 029 5047 334 
neuvotteleva virkamies Liisa Lundelin-Nuortio, TEM, p. 029 504 8261 (ajalla 30.5. – 10.6.)
 

 
Sivun alkuun