Hoppa till innehåll

Utredning: Marinindustrin är en tillväxtbransch under utveckling, det finns skäl att bereda sig på förändringar i förhållandena

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 14.9.2021 11.11 | Publicerad på svenska 15.9.2021 kl. 13.47
Pressmeddelande

Finlands marinindustri har goda framtidsutsikter. För att möjligheterna ska förverkligas förutsätts att branschen utvecklas på ett övergripande sätt med målet att konkurrenskraften och framgången på världsmarknaden ska kunna nås, bedöms i en utredning som arbets- och näringsministeriet beställt och som publicerades den 14 september 2021.

 Marinindustrin är en tillväxtbransch som erbjuder intressanta möjligheter för innovativa och internationellt konkurrenskraftiga företag. I Finland finns internationellt starka, innovativa marinindustriföretag och nya uppstår. Utredarna betonar att marinindustrin inte är en ”bransch som sett sina bästa dagar” utan har en stark framtid.
 
– Den globala konkurrensen kräver ett tätare samarbete mellan aktörerna i branschen och en långsiktig förnyelse av kompetensbasen genom partnerskap mellan offentliga och privata aktörer. Teknik som främjar koldioxidsnålhet, digitala lösningar och effektiva värdekedjor är också inom marinindustrin nyckeln till framgång, konstaterar näringsminister Mika Lintilä.
 
– Förslaget till strategiskt utvecklingsprogram för marinindustrin bör övervägas noggrant. I programmet kan man samla de nuvarande åtgärderna och företagstjänsterna, säkerställa att de är ändamålsenliga samt vid behov inleda kompletterande åtgärder för att tillgodose förnyelsebehoven inom branschen, säger Lintilä.
 
Marinindustrin består av koncentrationer av företag som producerar lösningar för olika fartygstyper. Koncentrationerna är delvis överlappande och deras företag starkt korskopplade. Enligt utredningen finns det skäl att ytterligare stärka nätverken och samarbetet. Det är i synnerhet nödvändigt att skapa effektivare värdekedjor än tidigare för att innovationsverksamheten ska utvidgas till hela kedjan och på så sätt förbättra helhetens globala konkurrenskraft.
 
Coronapandemins konsekvenser för den internationella kryssningsverksamheten avspeglar sig också på de marinindustriföretag som är verksamma i Finland och som koncentrerar sig på byggandet av kryssningsfartyg. Enligt utredningen fanns det skäl till ogynnsam utveckling av konkurrensläget redan före pandemin. Det ändrade konkurrensläget kan leda till fusioner mellan underleverantörer som koncentrerat sig på att betjäna inhemska företag. Processen kan resultera i att det i Finland uppstår en allt starkare grupp internationellt konkurrenskraftiga företag.
 
Staterna har traditionellt haft en betydande roll inom marinindustrin och utvecklingen av den, och enligt utredningen kommer rollen inte heller i fortsättningen att försvagas.
 
Utredningen gjordes av Reddal Oy på beställning av arbets- och näringsministeriet. 
 
Ytterligare information: 
Antti Siika-aho, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 575 4118
Anita Silanterä, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7256
Kai Husso, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3683
Per Stenius, utredningens författare, Reddal Oy, tfn 040 533 0793
 
 

Tillbaka till toppen