Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Nya finansieringsmöjligheter för företag – SMF-initiativet utvidgas

Arbets- och näringsministeriet
5.12.2018 11.12
Pressmeddelande

Regeringen beslutade den 5 december 2018 att öka garantiverksamheten enligt initiativprogrammet för små och medelstora företag (SMF-initiativet) med 35 miljoner euro. När statens medfinansiering ökar förbättras de små och medelstora företagens (SMF-företagens) finansieringsmöjligheter, och främjas företagens tillväxt och internationalisering.

I och med att verksamheten, som påbörjades år 2016, utvidgas blir det möjligt att bevilja lån till ett belopp av 350 miljoner euro till växande företag som inte kan erbjuda bankerna tillräckliga garantier.

– Vi föreslog en ökning i andra tilläggsbudgeten för året och nu blev det bekräftat. Tilläggsfinansieringen medför en avsevärd vitamininjektion för företagsfinansieringen. Finansieringens hävstångseffekt är tiofaldig, när denna tilläggssatsning på 35 miljoner euro gör det möjligt att bevilja lån till ett belopp av uppskattningsvis 350 miljoner euro till växande företag som skapar nya verksamhetsställen, konstaterar näringsminister Mika Lintilä.

SMF-initiativet är ett för finska staten, Europeiska kommissionen och Europeiska investeringsbanksgruppen (Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden) gemensamt finansiellt instrument. Det är planerat som ett snabbt och effektivt instrument som bidrar till att öka kreditgivningen, skapa arbetstillfällen och främja tillväxten. Efter detta nu gjorda tillägg uppgår finansieringen till totalt 75 miljoner euro.

–Garantier har redan beviljats till nästan 600 tillväxtorienterade SMF-företag. Det har funnits efterfrågan på garantiinstrumentet. Processen startades som ett pilotförsök för ungefär tre år sedan och har visat sig vara lyckad, berättar minister Lintilä. 

Regeringens beslut finns på adressen: tem.fi/paatokset

Ytterligare upplysningar:
Jukka Ihanus, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 463 9929
Jyrki Orpana, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 506 0133
Kari Kainulainen, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 506 4950

Tillbaka till toppen