Määrärahan jako TEM/2018/159

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.12.2018 10.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Pk-yritysaloitteen mukaisen takausinstrumentin myöntämisvaltuuksien jako vuonna 2018 sekä Euroopan investointirahaston ja Suomen valtion välisen rahoitussopimuksen muuttaminen

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Kari Kainulainen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295064950
Asia
Päätöksellä jaettaisiin vuoden 2018 II lisätalousarviossa momentille 32.50.64 (EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin, arviomääräraha) budjetoitua myöntämisvaltuutta 35 000 000 euroa työ- ja elinkeinoministeriölle pk-yritysaloitteen mukaisen takausinstrumentin toteutukseen. Ehdot rahoituksen käytölle määritellään muutettavalla rahoitussopimuksella (Amendment and Restatement Agreement regarding Funding Agreement dated 14 September 2016 between The Republic of Finland and European Investment Fund) Suomen valtion ja Euroopan investointirahaston kesken. Sopimuksessa eritellään jo käynnissä olevan EAKR-osarahoitteisen takausohjelman rahoitus (40 miljoonaa euroa), nyt esitettävä erillinen valtion rahoitus (35 miljoonaa euroa) sekä ko. erillisiin rahoituseriin liittyvät hallintopalkkiot. Lisäksi sopimuksessa käytettäviin termeihin ja säädösviittauksiin tehdään päivityksiä. Rahoitussopimuksen hyväksyy työ- ja elinkeinoministeriö. Sopimuksen allekirjoitus on 10. joulukuuta 2018 ja sopimus tulee voimaan heti allekirjoituksen jälkeen.
Esitys
Valtioneuvosto päättää vuoden 2018 myöntämisvaltuuksien jaosta pk-yritysaloitteen mukaisen takausinstrumentin toimeenpanoon ja valtuuttaa työ- ja elinkeinoministeriön allekirjoittamaan Euroopan investointirahaston ja Suomen valtion välisen rahoitussopimuksen muutoksen (RV)
Vaikutukset
Myöntämisvaltuuksilla toteutetaan valtioneuvoston 14.1.2016 ja EU-komission 26.5.2016 hyväksymän pk-yritysaloiteohjelman toimenpideohjelman ”Suomen takausohjelma kasvuyritysten rahoituksen saatavuuden parantamiseksi” mukaisen pk-yritysaloitteen takausinstrumentin toiminnan jatkumista kansallisesti rahoitettuna. Pk-yritysaloitteen takausinstrumentin tavoitteena on edistää pk-yritysten rahoitusta kattamalla osittain luottolaitosten riskiä lainatakauksilla. TALOUDELLISET: Päätöksellä ei ole vaikutusta tulevien vuosien talousarvioihin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen