Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Privat arbetsförmedling och personaluthyrning växer

Arbets- och näringsministeriet
11.11.2016 11.00
Pressmeddelande

Arbetsförmedling och i synnerhet personaluthyrning är verksamhet som fortsätter växa i Finland. Detta framgår av en branschrapport om arbetsförmedlingsverksamhet och en SMF-företagsbarometer om företagstjänster som ANM Branschtjänst offentliggjorde den 11 november 2016. Publikationerna ger en bred och mångsidig bild av branschen, företagens konjunkturutsikter och förväntningar inför framtiden samt prognoser om förändringar i affärsmiljön.

– Grovt taget kan man konstatera att branschen arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster i den officiella näringsgrensindelningen till 95 procent består av personaluthyrning. Den privata arbetsförmedlingen utgör endast cirka fem procent av hela branschen, säger Timo Metsä-Tokila, branschchef vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland.

Som helhet är branschen mycket betydande för vårt lands näringsliv, eftersom det t.ex. i hela branschen finns totalt 1 405 verksamhetsställen fördelade på 1 200 företag. Branschen sysselsätter i genomsnitt över 35 000 personer, och den totala omsättningen är cirka 1,6 miljarder euro.

I likhet med övriga företagstjänster är arbetsförmedlings- och personaluthyrningsverksamheten kraftigt koncentrerad till Nyland. Av den totala omsättningen i branschen står verksamheten i Nyland för över hälften, och även av personalen i branschen arbetar nästan hälften i Nyland. Av verksamhetsställena i branschen finns drygt 40 procent i Nyland.

Under de senaste åren har branschen vuxit snabbt, och konkurrensen inom branschen är mycket hård. Att konkurrensen är hård syns bland annat på att det hela tiden uppstår ett ansenligt antal nya företag inom branschen, samtidigt som en del företag lägger ned sin verksamhet. Det är förhållandevis lätt att etablera sig i branschen. Nästan vem som helst kan starta ett företag som förmedlar arbetskraft. Branschen har också arbetat hårt för att den allmänna bilden av branschen ska bli positivare.

För unga är personaluthyrningsföretag en viktig inkörsport till arbetsmarknaden

– När det gäller unga har den privata uthyrningen och förmedlingen av arbetskraft redan visat sig effektiv. För många unga är personaluthyrningsföretag en inkörsport till arbetsmarknaden, säger Metsä-Tokila.

Enligt SMF-företagsbarometern och arbetslivsexperterna ser branschens framtid positiv ut. Branschens betydelse i vårt land kommer att öka. Tillväxten kommer både av att det inom den offentliga sektorn råder en tendens att lägga ut sina egna tjänster och av att sätten att arbeta förändras i och med den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen.

Den 11 november 2016 kl. 11.00 publiceras branschrapporten om arbetsförmedlingsverksamheten och SMF-företagsbarometern om företagstjänster på nätet på adressen www.temtoimialapalvelu.fi.

Ytterligare upplysningar:
Timo Metsä-Tokila, branschchef, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, tfn 040 750 2442
Esa Tikkanen, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 040 5459

Tillbaka till toppen