Vägkarta för tillväxt och förnyelse inom turismen i Finland 2015–2025

I januari 2015 färdigställdes vägkartan för tillväxt och förnyelse inom turismen i Finland 2015–2025, dvs. Finlands nya turiststrategi. Målet är att Finland år 2025 är Nordeuropas främsta turistmål.

De strategiska prioriteringarna i vägkartan är:

  • stärkande av det temabaserade samarbetet mellan turistcentrum och företagsnätverk samt nya öppningar i produktutvecklingen, försäljningen och marknadsföringen.
  • utveckling av ett konkurrenskraftigt och mångsidigt utbud i gränsytorna mellan turismen och andra branscher.
  • ökade effekter av marknadsföringsåtgärderna och lättillgängliga produkter
  • en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö för turismen som stöder tillväxt och förnyelse
  • smidig tillgänglighet

Färdplanens mål främjas av en rad åtgärder. Under åren 2015−2018 följande strategiska projekt som stöder tillväxt och förnyelse var finansierats med finansiella instrument inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde:

Ytterligare upplysningar: Sanna Kyyrä sanna.kyyra(at)tem.fi