Suomen matkailun kasvun ja uudistumisen tiekartta 2015-2025

Tammikuussa 2015 valmistui Suomen matkailun kasvun ja uudistumisen tiekartta 2015–2025 eli Suomen uusi matkailustrategia. Tiekartan päämääränä on, että Suomi on vuonna 2025 Pohjois-Euroopan ykkösmatkailukohde. 

Tiekartan päivitys

Kevään 2019 aikana tiekartta päivitetään. Haluamme osallistaa sidosryhmät päivitysprosessiin ja tarjota kaikille mahdollisuuden kommentoida päivitettyä tiekarttaa. Kommentointiaikaa on 31.5.2019 saakka.

Lue lisää: Matkailun tiekartan kommentointi

 

Suomen matkailun kasvun ja uudistumisen tiekartan 2015–2025 strategiset painopisteet ovat:

  • Matkailukeskusten ja yritysverkostojen teemapohjaisen yhteistyön vahvistaminen sekä uudet avaukset tuotekehityksessä, myynnissä ja markkinoinnissa
  • Kilpailukykyisen ja monipuolisen tarjonnan kehittäminen matkailun ja muiden alojen rajapinnoista
  • Markkinointitoimenpiteiden vaikuttavuuden lisääminen ja tuotteiden helppo ostettavuus
  • Kasvua ja uudistumista tukeva, kilpailukykyinen matkailun toimintaympäristö
  • Sujuva saavutettavuus

Tiekartan tavoitteita edistävät useat toimenpiteet. Vuosina 2015-2018 toteutettiin TEM:n hallinnonalan rahoitusvälineillä seuraavat kasvua ja uudistumista tukevat strategiset projektit:

 

Lisätietoja: Sanna Kyyrä