Suomen matkailun kasvun ja uudistumisen tiekartta 2015-2025

Tammikuussa 2015 valmistui Suomen matkailun kasvun ja uudistumisen tiekartta 2015–2025 eli uusi Suomen matkailustrategia. Päämääränä on, että Suomi on vuonna 2025 Pohjois-Euroopan ykkösmatkailukohde.

Tiekartan strategiset painopisteet ovat:

  • Matkailukeskusten ja yritysverkostojen teemapohjaisen yhteistyön vahvistaminen sekä uudet avaukset tuotekehityksessä, myynnissä ja markkinoinnissa
  • Kilpailukykyisen ja monipuolisen tarjonnan kehittäminen matkailun ja muiden alojen rajapinnoista
  • Markkinointitoimenpiteiden vaikuttavuuden lisääminen ja tuotteiden helppo ostettavuus
  • Kasvua ja uudistumista tukeva, kilpailukykyinen matkailun toimintaympäristö
  • Sujuva saavutettavuus

Tiekartan tavoitteita edistävät useat toimenpiteet. Ensimmäisenä lähtevät liikkeelle kasvua ja uudistumista tukevat strategiset projektit vuosille 2015–2018. Ne rahoitetaan TEM:n hallinnonalan rahoitusvälineillä:

  • FinRelax – Suomesta hyvinvointimatkailun kärkimaa
  • Merellinen saaristo kansainvälisesti tunnetuksi
  • Finland Stopover – Suomi johtavaksi stopover-maaksi
  • Matkailupalvelut digitaalisesti ostettaviksi ja löydettäviksi
  • Kestävän vesistömatkailukeskittymän BCD-demonstraatio -hanke (biotaloutta, cleantechiä ja digitaalisuutta hyödyntäen)

Lisätietoja: Pihla Väänänen