Fennovoimas MKB-beskrivning 2008

Fennovoima Ab inlämnade en MKB-beskrivning till arbets- och näringsministeriet (ANM) den 9 oktober 2008. I egenskap av kontaktmyndighet arrangerade ANM ett offentligt samråd 20.10–22.12.2008. Utlåtanden och åsikter finns på finska sidor.

Kontaktmyndighetens utlåtande över MKB-beskrivningen gavs den 20 februari 2009.

Ytterligare information: jorma.aurela(at)tem.fi