Fennovoimas MKB-beskrivning 2008

Fennovoima Ab inlämnade en MKB-beskrivning till arbets- och näringsministeriet (ANM) i oktober 2008. I egenskap av kontaktmyndighet arrangerade ANM ett offentligt samråd.

Kontaktmyndighetens utlåtande över MKB-beskrivningen gavs i februari 2009.

Ytterligare information: jorma.aurela(at)gov.fi