Osatyökykyisten työllistymisen yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Malli työllistymisen tukitoimien tiedolla johtamiseen ja tuloksellisuuden seurantaan

Vaikuttava työllisyyden edistäminen vaatii tiedolla johtamista. Tätä työtä tekee Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskus. Se kehitti vuoden 2021 aikana vaikuttavuusperusteisen työllistymisen mallia Helsingin kaupungin, Keski-Suomen ELY-keskuksen sekä Rovaniemen ja Kemijärven kaupunkien kanssa.

Malli perustuu tilastollisen analyysin perusteella tehtyyn asiakasryhmittelyyn. Ryhmittelyllä ennakoidaan asiakkaan palvelutarvetta ja arvioidaan työllistymisen mahdollisuuksia.

Mallin avulla

  • tunnistetaan osatyökykyiset nykyistä paremmin
  • pystytään tarjoamaan työnhakijoille entistä osuvampia palveluja
  • voidaan arvioida toimenpiteiden tuloksellisuutta.

Malli antaa mahdollisuuden seurata asiakkaan työllistymisen edellytyksissä tapahtuvia muutoksia sekä sitä, mitkä toimet edistävät työllistymistä. Tavoitteena on lisäksi parantaa kustannusvaikuttavuuden seurantaa ja toimenpiteiden hankkimista tulosperusteisesti.