Hoppa till innehåll

Ändringar i Business Finlands finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet på grund av coronaepidemin

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 9.7.2020 14.08
Pressmeddelande

Den 9 juli godkände regeringen ändringarna i förordningen om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Ändringen gör det möjligt att bevilja finansiering för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet med stöd av ett temporärt ramprogram i anslutning till coronaepidemin som godkänts av Europeiska kommissionen. Enligt kommissionens beslut kan ett företag beviljas stöd till ett belopp av högst 800 000 euro.

Tillfälliga forsknings-, utvecklings- och innovationslån kan sökas av företag som är verksamma på den internationella eller den inhemska marknaden samt av stiftelser och föreningar som med hjälp av utvecklingsverksamhet vill förbättra sina förutsättningar för affärsverksamhet och förnya sin verksamhet för att vara konkurrenskraftiga efter coronakrisen.

Det stöd som Business Finland beviljat med stöd av det temporära ramprogrammet ska räknas samman med bland annat det temporära kostnadsstödet för företag, dvs. det sammanlagda beloppet av Business Finlands finansiering och kostnadsstöd får inte överstiga 800 000 euro per företag. Stöd som beviljats med stöd av ramprogrammet kan beviljas utöver s.k. stöd av mindre betydelse, dvs. de minimis-stöd. Med de minimis-stöd avses stöd av mindre betydelse som ett företag kan få av olika stödbeviljare till ett belopp av sammanlagt högst 200 000 euro under tre beskattningsår.

Finansiering till företag i svårigheter på grund av coronaepidemin

Ändringen av förordningen gör det dessutom möjligt att bevilja finansiering till företag i svårigheter. Efter ändringen kan Business Finland temporärt bevilja finansiering till företag som på grund av de ekonomiska svårigheter som coronaepidemin orsakat inte kan få forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansiering i enlighet med de villkor som gäller under normala förhållanden.

Giltighetstiden för denna förordning förlängdes till att motsvara den förlängda giltighetstiden

för kommissionens så kallade allmänna gruppundantagsförordning och förordning om de minimis-stöd av mindre betydelse fram till 31.12.2023.

Förordningen träder i kraft stegvis 10.7.2020 och 1.8.2020. Med stöd av ramprogrammet kan finansiering beviljas fram till 31.12.2020 och undantagen från företagens ekonomiska svårigheter gäller till 30.6.2021.

Ansökan om coronaunderstöd som beviljats av Business Finland stängdes 8.6.2020, när regeringens proposition om temporärt kostnadsstöd till företag hade lämnats till riksdagen. Efter det finansierar Business Finland företagen med sina vanliga finansieringsinstrument.

I den andra tilläggsbudgeten för 2020 ingår ett tillägg på 300 miljoner euro till Business Finlands lånefullmakter för att trygga företagens utvecklingsverksamhet i en situation som orsakats av coronaepidemin. Lån kan efter förordningsändringen beviljas enligt det temporära ramprogrammet.

Ytterligare information:
Maija Lönnqvist, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7105

Tillbaka till toppen