Hyppää sisältöön

Kommissionen godkände Finlands ramstödsprogram för statliga stödåtgärder som gäller coronaepidemin

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 25.4.2020 10.15 | Publicerad på svenska 28.4.2020 kl. 15.59
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen fastställde i sitt beslut av den 24 april 2020 att det ramstödsprogram avsett för Finlands statliga stödåtgärder som gäller coronaepidemin lämpar sig för EU:s inre marknad. Ramstödsprogrammet möjliggör införandet av nationella stödåtgärder i Finland inom flera olika förvaltningsområden. Enligt kommissionens beslut kan ett företag beviljas högst 800 000 euro i stöd.

Målet för ramstödsprogrammet är att stödja företag som lider av en plötslig försvagning av likviditeten eller till och med total brist på likviditet på grund av coronaepidemin. Med programmet stöds dessutom kontinuiteten i och utvecklingen av företagsverksamheten samt sysselsättningen.

Stödprogrammet underlättar för sin del genomförandet av regeringens riktlinjer om företagsfinansiering. Stödet kan beviljas i form av direkta stöd, skatte- och socialskyddsavgiftsförmåner, återbetalningspliktiga förskott, borgen, lån och kapital. Stöd får inte beviljas företag som var i svårigheter redan den 31 december 2019, dvs. innan coronaepidemin bröt ut. Stödet ska beviljas senast den 31 december 2020.

Stödet, som beviljats med stöd av det av kommissionen godkända stödprogrammet, kan bland annat kombineras med så kallat stöd av mindre betydelse, dvs. de minimis-stöd. Stödet kan alltså beviljas utöver de minimis-stödet. Med de minimis-stöd avses stöd av mindre betydelse som ett företag kan få av olika aktörer som beviljar stöd till ett belopp av högst 200 000 euro under en period av tre skatteår.

Utöver statliga myndigheter kan även kommuner vara myndigheter som beviljar stödet. Till exempel Business Finland och närings-, trafik- och miljöcentralerna kommer att ta i bruk stödåtgärder som ramstödsprogrammet möjliggör utöver sina vanliga stödinstrument.

Bakom finns tillfällig flexibilitet i EU:s regler om statligt stöd

Ramstödsprogrammet baserar sig på de ramar för statligt stöd som kommissionen beslutade den 19 mars 2020. Med hjälp av dessa kan EU:s medlemsstater utnyttja full flexibilitet i enlighet med reglerna om statligt stöd för att stödja sin ekonomi under coronavirusepidemin.

Alla stöd som beviljas med stöd av kommissionens beslut ska rapporteras till kommissionen i efterhand. Kommissionens förutsätter full insyn i fråga om de stödåtgärder som godkänts med stöd av den tillfälliga flexibiliteten. Medlemsstaterna ska för varje enskilt stöd, som beviljats med stöd av ramstödsprogrammet, på nätet publicera uppgifter av betydelse, såsom stödmottagare och stödbelopp.

Ytterligare upplysningar:
Olli Hyvärinen, handelsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 396 3619
Tanja Müller, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 388 6071

 
Sivun alkuun