Hyppää sisältöön
Media

Business Finlandin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoitukseen muutoksia koronaepidemian vuoksi

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 9.7.2020 14.08
Tiedote

Hallitus hyväksyi 9.7. muutoksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoitusta koskevaan asetukseen. Muutos mahdollistaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksen myöntämisen Euroopan komission hyväksymän koronaepidemiaan liittyvän väliaikaisen puitetukiohjelman nojalla. Komission päätöksen mukaan tukea voidaan myöntää yhdelle yritykselle enintään 800 000 euroa.

Business Finlandin tilapäistä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolainaa voivat hakea kansainvälisillä tai kotimarkkinoilla toimivat yritykset sekä säätiöt ja yhdistykset, jotka haluavat kehittämistoiminnan avulla parantaa liiketoimintaedellytyksiään ja uudistaa toimintaansa ollakseen kilpailukykyisiä koronakriisin jälkeen.

Business Finlandin väliaikaisen puitetukiohjelman nojalla myöntämä tuki laskettaisiin yhteen mm. yritysten määräaikaisen kustannustuen kanssa eli Business Finlandin rahoituksen ja kustannustuen yhteismäärä ei saa ylittää 800 000 euroa yritystä kohti. Puitetukiohjelman nojalla myönnettyä tukea voidaan myöntää ns. vähämerkityksisen eli de minimis -tuen lisäksi. De minimis -tuella tarkoitetaan vähämerkityksellistä tukea, jota yritys voi saada eri tuen myöntäjiltä yhteensä enintään 200 000 euroa kolmen verovuoden aikana.

Rahoitusta koronaepidemian vuoksi vaikeuksissa oleville yrityksille

Asetusmuutos mahdollistaa lisäksi rahoituksen myöntämisen vaikeuksissa oleville yrityksille. Muutoksen jälkeen Business Finland voi myöntää väliaikaisesti rahoitusta yrityksille, jotka eivät koronaepidemian aiheuttamien taloudellisten vaikeuksien vuoksi voisi saada tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiorahoitusta normaaliaikana voimassa olevien edellytysten mukaisesti.

Asetuksen voimassaoloa pidennettiin vastaamaan komission ns. yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen ja vähämerkityksistä de minimis -tukea koskevan asetuksen jatkettua voimassaoloa 31.12.2023 asti.

Asetus tulee voimaan porrastetusta 10.7.2020 ja 1.8.2020. Puitetukiohjelman nojalla rahoitusta voidaan myöntää 31.12.2020 asti ja yritysten taloudellisia vaikeuksia koskevat poikkeukset ovat voimassa 30.6.2021 asti.

Business Finlandin myöntämien korona-avustusten haku suljettiin 8.6.2020, kun yritysten määräaikaista kustannustukea koskeva hallituksen esitys oli annettu eduskunnalle. Tämän jälkeen Business Finland rahoittaa yrityksiä normaaleilla rahoitusinstrumenteillaan.

Vuoden 2020 toiseen lisätalousarvioon sisältyy 300 miljoonan euron lisäys Business Finlandin lainavaltuuksiin yritysten kehitystoiminnan turvaamiseksi koronaepidemian aiheuttamassa tilanteessa. Lainat voitaisiin myöntää asetusmuutoksen jälkeen väliaikaisen puitetukiohjelman nojalla.

Lisätiedot:
johtava asiantuntija Maija Lönnqvist, TEM, p. 029 504 7105

 
Sivun alkuun